ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кутек Тамара Борисівна

КУ́ТЕК Тамара Борисівна (04. 08. 1973, с. Головине, нині смт Черняхів. р-ну Житомир. обл.) – фахівець у галузі фізичного виховання і спорту. Доктор н. з фіз. виховання та спорту (2015). Закін. Вінн. пед. інститут (1995), де й відтоді працювала (нині університет); від 2002 – у Жи­томир. університеті: 2004–06 – доцент кафедри теорії і методики фіз. виховання, заст. декана з вихов. роботи, від 2006 – декан факультету фіз. виховання і спорту. Наукові дослідження: удосконалення упр. навч.-тренувал. про­цесом спортс­менів швидкісно-силових видів легкої атлетики.

Пр.: Легка атлетика: Підруч. Ж., 2010 (співавтор); Етапи формування фізичної культури особистості // Слобожан. наук.-спорт. вісн. 2013. № 3; Вплив відновлювальних засобів на результативність кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у довжину з розбігу // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. 2013. № 12; Концептуальна модель управління багаторічною підготовкою кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стриб­ках // Там само. 2014. № 1; Сучасна спортивна підготовка кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках. Ж., 2014.

Р. Ф. Ахметов

Основні праці

Легка атлетика: Підруч. Ж., 2010 (співавтор); Етапи формування фізичної культури особистості // Слобожан. наук.-спорт. вісн. 2013. № 3; Вплив відновлювальних засобів на результативність кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у довжину з розбігу // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. 2013. № 12; Концептуальна модель управління багаторічною підготовкою кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стриб­ках // Там само. 2014. № 1; Сучасна спортивна підготовка кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках. Ж., 2014.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кутек Тамара Борисівна / Р. Ф. Ахметов // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52147. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52147

Схожі статті

Накашидзе
Людина  |  Том 22 | 2020
І. С. Накашидзе
Жиляєв
Людина  |  Том 9 | 2009
М. А. Голубець
Ґрін
Людина  | Том 7 | 2007
В. І. Грищенко

Нагору