ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Коротнєв Олексій Олексійович

КО́РОТНЄВ Олексій Олексійович (15(27). 02. 1854, Москва – 14(27). 06. 1915, Одеса) – зоолог. Доктор зоології (1881), член-кореспондент С.-Пе­­тербур. АН (1903). Закін. природн. відділ. фіз.-мат. факультету (1876) та мед. факультет (1881) Моск. університету, де й працював 1878–84. Від 1887 – екстраординар., 1888–1912 – ординар. професор кафедри зоо­­логії Університету св. Володимира у Києві, а також 1902–13 очолював зоол. лаб. і музей при Університеті. Організатор і учасник наук. екс­­педицій, зокрема на о-ви Індій. і Тихого океанів (1885–91), Середземне море та Байкал. 1884 власним коштом заснував і до 1915 очолював першу мор. рос. зоол. станцію Вілла-Франка на березі Середзем. моря. Працю­­вав також на ін. біол. станціях Зх. Європи, зокрема в Неаполі. Наукові дослідження у галузях ембріо­логії, морфології, філогенетики, систематики та фауністики. Вивчав ембріонал. розвиток і гіс­­тологію кишковопорожнинних, червів, комах, моховаток та покривників. Досліджував також походження червів, у праці «Cte­noplana kowalewskii» (1886) здій­­снив детал. опис знайденого ним 1884 у Яван. морі біля о-ва Суматра представника повзаючих гребеневиків. Був прихильником дарвінізму.

Пр.: Опыт сравнительного изучения Coеlenterata. Ч. 1. Lucernaria и ее место в системе // Изв. Об-ва любителей естествознания, антропологии и этно­­графии. 1874. Т. 18; О новых корненож­­ках, найденных в окрестностях Моск­­вы // Там само. 1879. Т. 24; Опыт сравнительного изучения Coеlenterata. Ч. 2. Myriothela, ее строение, развитие и мес­­то в системе. Ч. 3. Hydra Fuska // Там само. 1880. Т. 37; К развитию столона у сальп // Университет. изв. К., 1882. Т. 32; Паразитарный характер ра­­ковой опухоли. [Б. м.], 1893.

Літ.: А. А. Коротнев (некролог) // Истор. вест. 1915. Т. 141, № 8; Мазурмович Б. Н. О жизни и деятельности профессора Киевского университета А. А. Коротнева // Тр. Ин-та истории естествознания и техники АН СССР. 1958. Т. 24; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. ХVІІІ – начало ХХ вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Пе­тербург, 2003; Сергієнко С. С. Історико-науковий аналіз діяльності О. О. Коротнєва в контексті розвитку біологічної науки. К., 2006; Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984.

О. Я. Пилипчук

Основні праці

Опыт сравнительного изучения Coеlenterata. Ч. 1. Lucernaria и ее место в системе // Изв. Об-ва любителей естествознания, антропологии и этно­­графии. 1874. Т. 18; О новых корненож­­ках, найденных в окрестностях Моск­­вы // Там само. 1879. Т. 24; Опыт сравнительного изучения Coеlenterata. Ч. 2. Myriothela, ее строение, развитие и мес­­то в системе. Ч. 3. Hydra Fuska // Там само. 1880. Т. 37; К развитию столона у сальп // Университет. изв. К., 1882. Т. 32; Паразитарный характер ра­­ковой опухоли. [Б. м.], 1893.

Рекомендована література

  1. А. А. Коротнев (некролог) // Истор. вест. 1915. Т. 141, № 8;
  2. Мазурмович Б. Н. О жизни и деятельности профессора Киевского университета А. А. Коротнева // Тр. Ин-та истории естествознания и техники АН СССР. 1958. Т. 24;
  3. Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. ХVІІІ – начало ХХ вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Пе­тербург, 2003;
  4. Сергієнко С. С. Історико-науковий аналіз діяльності О. О. Коротнєва в контексті розвитку біологічної науки. К., 2006;
  5. Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984.
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Коротнєв Олексій Олексійович / О. Я. Пилипчук // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-5230

Том ЕСУ:

14-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

5230

Кількість переглядів цього року:

14

Схожі статті

Мажуга
Людина  |  Том 18 | 2017
В. І. Монченко
Дейнека
Людина  |  Том 7 | 2007
Ю. І. Караченцев
Захрялов
Людина  |  Том 10 | 2010
С. В. Кагадій

Нагору