ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Кучер Володимир Антонович

КУ́ЧЕР Володимир Антонович (18. 10. 1885, с. Тлусте Заліщиц. пов., Галичина, нині Товсте Заліщиц. р-ну Терноп. обл. – 29. 08. 1959, Львів) – фізик. Батько Р. Кучера. Доктор фізико-математичних наук (1940), професор (1940). Дійсний член НТШ (1919). Закін. гімназію в м. Бучач (нині Терноп. обл., 1905), філос. факультет Львів. університету (1909). Викладав у гімназіях Станіслава (нині Івано-Франківськ), Тернополя, Львова. Здобув ступ. д-ра у Віден. університеті (1915). Від 1918 – приват-доцент кафедри фізики Кам’янець-Поділ. укр. університету (нині Хмельн. обл.); 1920–25 – проф. теор. фізики Львів. (таєм.) укр. університету. Згодом учителював. Перебував у наук. відрядженнях у Берліні (1929) та Ляйпцизі (Німеччина, 1931), брав участь у 1-му Всесоюз. фіз. з’їзді (Одеса, 1930). У 1940–47 – у Львів. інституті рад. торгівлі (з перервою): завідувач кафедри фізики (1940–41, 1944–47), в. о. ректора (1944–47); у 1941–44 – професор кафедри фізики Львів. вет. інституту; водночас 1944–48 – у Львів. університеті: завідувач кафедри експерим. фізики (до 1947); у 1947–56 – завідувач кафедри фізики та метеорології Львів. с.-г. інституту (звільн. за звинуваченням у по­літ. неблагонадійності). Наукові дослідження присвяч. питанням розв’язку рівнянь руху квант. частинок, теорії світлового тиску, квант. теорії твердого тіла, квант. статистики. Зробив вагомий внесок у розвиток квант. механіки. Пропагував у Зх. Укра­їні передові досягнення світ. науки. Спільно з М. Чайковським видав уперше українською мовою «Чотирицифрові таблиці логарифмів і тригонометричних функцій» (Л., 1917; 1920; 1923; 1930) як посібник для гімназистів.

Пр.: Основи електроніки // Зб. матем.-природн. секції НТШ. 1909. Т. 13; Теорія лучистого тиснення. 1916; Причинки до теорії структури етеру // Зап. НТШ. 1919; Сучасна атомістична теорія // Там само; Вибрані питання з тео­рії квантів енергії // Там само; Теорія релятивності // Зб. матем.-природн. секції НТШ. 1920. Т. 20; О двійності в геометрії та фізиці. 1928; Головні напрямки квантової статистичної теорії // Зб. матем.-природн. секції НТШ. 1930. Т. 29; Критичні зауваження до класичної динаміки електрону. Л., 1945.

Літ.: Головач Ю. В. Фізики – дійсні члени Наукового товариства ім. Т. Шев­ченка у Львові: Зб. нарисів. Л., 1992; Мороз. О. Династія вчених: Кучер – батько і син // Вісн. НТШ. 1992. Ч. 1; Професори, доценти та асистенти навчально-наукових установ у Дублянах: Біогр. слов. (1856–1947). Л., 2004.

ДА: ДА Львів. обл. Ф. Р-184. Оп. 1. Од. зб. 3264. Арк. 280, 284, 292, 293, 296, 297.

С. Д. Гелей

Основні праці

Основи електроніки // Зб. матем.-природн. секції НТШ. 1909. Т. 13; Теорія лучистого тиснення. 1916; Причинки до теорії структури етеру // Зап. НТШ. 1919; Сучасна атомістична теорія // Там само; Вибрані питання з тео­рії квантів енергії // Там само; Теорія релятивності // Зб. матем.-природн. секції НТШ. 1920. Т. 20; О двійності в геометрії та фізиці. 1928; Головні напрямки квантової статистичної теорії // Зб. матем.-природн. секції НТШ. 1930. Т. 29; Критичні зауваження до класичної динаміки електрону. Л., 1945.

Державний архів

ДА Львів. обл. Ф. Р-184. Оп. 1. Од. зб. 3264. Арк. 280, 284, 292, 293, 296, 297.

Рекомендована література

  1. Головач Ю. В. Фізики – дійсні члени Наукового товариства ім. Т. Шев­ченка у Львові: Зб. нарисів. Л., 1992;
  2. Мороз. О. Династія вчених: Кучер – батько і син // Вісн. НТШ. 1992. Ч. 1;
  3. Професори, доценти та асистенти навчально-наукових установ у Дублянах: Біогр. слов. (1856–1947). Л., 2004.
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кучер Володимир Антонович / С. Д. Гелей // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52350

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52350

Кількість переглядів цього року:

19

Схожі статті

Касьянов
Людина  |  Том 12 | 2024
Н. В. Задоянчук
Ліпатов
Людина  |  Том 17 | 2016
А. М. Дякова
Гринін
Людина  |  Том 6 | 2006
Н. І. Шаховська

Нагору