ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кучер Роман Володимирович

КУ́ЧЕР Роман Володимирович (12. 03. 1925, Львів – 24. 09. 1991, там само) – фізико-хімік, фахівець у галузі кінетики і механізму процесів рідкофазного окиснення органічних сполук, пошуків, видобування та переробки нафти, газу, вугілля, сланців. Син В. Ку­чера. Доктор хімічних наук (1964), професор (1966), академік АН УРСР (1972). Дійсний член НТШ (1992, посмертно). Державна премія України в галузі науки і техніки (1993, посмертно). Премія ім. Л. Писаржевського АН УРСР (1975). Закін. Львівський університет (1947), де відтоді й працював: від 1964 – проф., завідувач кафедри фіз. та колоїд. хімії. 1966–80 – завідувач відділу радикал. процесів Донец. відділ. фіз.-орган. хімії Інституту фіз. хімії АН УРСР (від 1975 – Інститут фіз.-орган. хімії і вуглехімії АН УРСР), водночас завідувач кафедри фіз. хімії Донец. університету; 1980–82 – завідувач кафедри технології нафти і нафтохім. синтезу Львів. політех. інституту; 1982–86 – завідувач відділу хімії окислюв. процесів, дир. Інституту геології і геохімії горючих копалин АН УРСР (Львів); 1986–91 – заступник директора з наукової роботи Інституту фіз. хімії АН УРСР і водночас завідувач відділу хімії окислюв. процесів, кер. Львів. відділ. фізико-хімії і технології горючих копалин Інституту фіз. хімії АН УРСР. Досліджував питання реакц. здатності, кінетики та механізму вільнорадикал. і ферментатив. процесів окиснення орган. субстратів у рідкій фазі, полімеризац. процесів, твердофаз. радикал. окиснення кам’яного вугілля. Відкрив кінетич. закон нагромадження проміж. продукту під час ланцюг. вироджено-розгалуженої реакції у присутності сильного інгібітора (1962); встановив топохім. особливості вільнорадикал. і мікробіол. окис­нення вуглеводнів в емульсіях; навів низку аналогій і специф. особливостей повіл. окиснення вугілля.

Пр.: Химические реакции в эмуль­сиях. К., 1973; Жидкофазное окисление непредельных соединений в окиси олефинов. К., 1986; Совместное окисление циклогексана с трихлорэ­тиле­ном // Нефтехимия. 1988. Т. 28, № 5; Жидкофазное окисление циклогексана в присутствии добавок трихлор­этилена // УХЖ. 1989. Т. 55, № 3; Реакционная способность хлорсодержащих пироксирадикалов в реакции с аро­матическими соединениями // Докл. АН СССР. Физ. химия. 1990. Т. 310, № 1; Окисление циклогексана в присутствии уксусной кислоты, катализированное соединениями металлов переменной валентности // Кинетика и катализ. 1990. Т. 31, вып. 5; Роль хлор­ангидрида трихлоруксусной кислоты в процессе фотоокисления тетрахлор­этилена // УХЖ. 1991. Т. 57, № 7 (усі – спів­авт.).

Літ.: Роман Володимирович Кучер: Не­кролог // УХЖ. 1992. Т. 58, № 1; Мо­роз О. Династія вчених: Кучери – батько і син // Вісн. НТШ. 1992. Ч. 1; Роман Володимирович Кучер (До 75-річчя від дня народж.): Бібліогр. довід. Л., 2000.

Г. Г. Мідяна

Основні праці

Химические реакции в эмуль­сиях. К., 1973; Жидкофазное окисление непредельных соединений в окиси олефинов. К., 1986; Совместное окисление циклогексана с трихлорэ­тиле­ном // Нефтехимия. 1988. Т. 28, № 5; Жидкофазное окисление циклогексана в присутствии добавок трихлор­этилена // УХЖ. 1989. Т. 55, № 3; Реакционная способность хлорсодержащих пироксирадикалов в реакции с аро­матическими соединениями // Докл. АН СССР. Физ. химия. 1990. Т. 310, № 1; Окисление циклогексана в присутствии уксусной кислоты, катализированное соединениями металлов переменной валентности // Кинетика и катализ. 1990. Т. 31, вып. 5; Роль хлор­ангидрида трихлоруксусной кислоты в процессе фотоокисления тетрахлор­этилена // УХЖ. 1991. Т. 57, № 7 (усі – спів­авт.).

Рекомендована література

  1. Роман Володимирович Кучер: Не­кролог // УХЖ. 1992. Т. 58, № 1;Google Scholar
  2. Мо­роз О. Династія вчених: Кучери – батько і син // Вісн. НТШ. 1992. Ч. 1;Google Scholar
  3. Роман Володимирович Кучер (До 75-річчя від дня народж.): Бібліогр. довід. Л., 2000.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кучер Роман Володимирович / Г. Г. Мідяна // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52368

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52368

Схожі статті

Вахгольц
Людина  | 2023
А. І. Найда
Мандрика
Людина  |  Том 19 | 2018
К. Є. Науменко, М. Р. Литвин
Грохольський
Людина  |  Том 6 | 2006
С. В. Продайко

Нагору