ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лавриненко Юрій Олександрович

ЛАВРИНЕ́НКО Юрій Олександрович (30. 09. 1952, с. Красний Агроном, нині с-ще Світла Дача Снігурів. р-ну Микол. обл.) – вчений-селекціонер, генетик. Доктор сільськогосподарських наук (2006), професор (2008), член-кореспондент НААНУ (2007). Державна премія України в галузі науки і техніки (2020). Закін. Херсон. с.-г. інститут (1974). Працював інж.-гідро­тех­ніком у Херсон. обл. Від 1975 – в Інституті зрошув. землеробства НААНУ: від 1990 – зав. лаб. селекції кукурудзи, від 1992 – завідувач відділу селекції рослин, від 2010 – заступник директора з наукової роботи; водночас 1999–2000 – доцент кафедри зоології та екології Пед. університету; від 2002 – професор кафедри рослинництва, генетики, селекції і насінництва Аграр. університету (усі – Херсон). Наукові дослідження: адаптивне екологічно безпечне рослинництво, генет. основи селек­ції та створення сортів з високою специфіч. адаптивністю до умов зрошення, визначення різнома­нітності генофонду зерн. культур у первин. і вторин. генет. центрах, обґрунтування закономірностей генотипової та мо­­дифікац. мінливості селекцій­­но і біологічно важливих ознах с.-г. культур в умовах зрошення, роз­роблення систем зрошув. землеробства. Співукладач «Англо-російсько-українсь­кого біологічного словника (генетика, мо­­лекулярна біологія, біотех­но­логія, медицина» (в 3 т., Хн., 2001).

Пр.: Изменчивость генетической струк­туры гибридных популяций яровой пшеницы при пересеве // Генетика. 1987. Т. 23, № 3 (спів­авт.); Теория и практика адаптивной селекции куку­рузы. Хн., 1997 (спів­авт.); Еколого-генетичні параметри зернових ресурсів Афганістану // Таврій. наук. вісн. 2000. Вип. 13; Кукурудза на зрошуваних зем­лях півдня України. Хн., 2011 (спів­авт.); Біотехнологія in vitro в отриманні знезараженої насіннєвої картоплі // Таврій. наук. вісн. 2013. Вип. 85 (спів­авт.); Системи землеробства на зрошуваних землях України. К., 2014 (спів­авт.).

Ю. А. Михаленко

Основні праці

Изменчивость генетической струк­туры гибридных популяций яровой пшеницы при пересеве // Генетика. 1987. Т. 23, № 3 (спів­авт.); Теория и практика адаптивной селекции куку­рузы. Хн., 1997 (спів­авт.); Еколого-генетичні параметри зернових ресурсів Афганістану // Таврій. наук. вісн. 2000. Вип. 13; Кукурудза на зрошуваних зем­лях півдня України. Хн., 2011 (спів­авт.); Біотехнологія in vitro в отриманні знезараженої насіннєвої картоплі // Таврій. наук. вісн. 2013. Вип. 85 (спів­авт.); Системи землеробства на зрошуваних землях України. К., 2014 (спів­авт.).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лавриненко Юрій Олександрович / Ю. А. Михаленко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-52766. – Останнє поновлення : 2022.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2022

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

52766

Схожі статті

Місюк
Людина  |  Том 21 | 2019
В. А. Чорномаз
Антонов
Людина  | 2023
В. Г. Кіреєв
Мухін
Людина  |  Том 22 | 2020
В. В. Стецкевич

Нагору