ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Ледощук Борис Олександрович

ЛЕДОЩУ́К Борис Олександрович (24. 10. 1946, м. Поронайськ Сахалін. обл., РФ) – лікар-гігієніст, епідеміолог. Доктор медичних наук (1994), професор (2004). Закін. Благовєщен. мед. інститут (РФ, 1970), де й працював до 1975. Відтоді – в Інституті клін. та експерим. медицини Сибір. відділ. АМН СРСР (м. Но­восибірськ, РФ). Був лікарем (1978–86), заст. нач. Гол. упр. лі­кув.-профілакт. допомоги дорослим МОЗ УРСР (1986–88). Від 1988 – зав. лаб. епідеміол. ефектів профес. опромінення, від 2000 – зав. лаб. сполучених і комбінованих ефектів радіації Інституту епідеміології і профілактики промен. уражень ННЦ радіац. медицини НАМНУ (Київ), від 2010 – зав. лаб. мед.-інформ. технологій цього ж Центру; вод­ночас 1995–2000 – нач. мед.-сан. упр. департаменту атом. енергетики Міністерства енергетики України; 2002–04 – професор кафедри радіології Київ. мед. академії післядиплом. освіти; 2003–10 – завідувач кафедри соц. гігієни й організації охорони здоров’я з підвищенням кваліфікації керів. кадрів охорони здоров’я Нац. мед. університету (Київ). Брав участь у ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС, зокрема у створенні Держ. розподіл. реєстру постраждалих, розробленні системи мед. моніторингу населення. Наукові дослідження: соц. медицина та організація охорони здоров’я; інформ. сис­теми в медицині; радіац. епідеміологія та оцінювання ризиків захворювання на лейкемію, по­в’яз. із виконанням аварій. робіт на ЧАЕС у різні періоди після катастрофи; система епідеміол. моніторингу стану здоров’я працівників атом. енергетики та промисловості. Співавтор розділу в кн. «Чернобыльская катастрофа» (К., 1995).

Пр.: Государственный Распреде­лен­ный регистр лиц, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС // Вест. АМН СССР. 1991. № 8; Доказова медицина. К., 2009 (спів­авт.); Клінічна епі­­деміологія – наукова основа доказової медицини. К., 2010 (спів­авт.); Че­рнобыльские события: долгий путь к истине // Медицина в худож. образах. Д., 2012. Вип. 10; Концепція створення та розвитку інформаційної системи в Національному науковому центрі радіаційної медицини НАМН України на період з 2012 до 2020 року // Клин. информатика и телемедицина. 2013. Т. 9, вып. 10 (спів­авт.).

Д. А. Базика

Основні праці

Государственный Распреде­лен­ный регистр лиц, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС // Вест. АМН СССР. 1991. № 8; Доказова медицина. К., 2009 (спів­авт.); Клінічна епі­­деміологія – наукова основа доказової медицини. К., 2010 (спів­авт.); Че­рнобыльские события: долгий путь к истине // Медицина в худож. образах. Д., 2012. Вип. 10; Концепція створення та розвитку інформаційної системи в Національному науковому центрі радіаційної медицини НАМН України на період з 2012 до 2020 року // Клин. информатика и телемедицина. 2013. Т. 9, вып. 10 (спів­авт.).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Ледощук Борис Олександрович / Д. А. Базика // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-54066

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

54066

Кількість переглядів цього року:

11

Схожі статті

Ніжинський район
Райони  | Том 23 | 2021
Є. Г. Нечваль
Басанець
Людина  |  Том 8 | 2017
В. І. Матюшина
Гуревич
Людина  |  Том 6 | 2006
З. П. Петрова

Нагору