ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Леонтьєв Олексій Миколайович

ЛЕО́НТЬЄВ Олексій Миколайович (Леонтьев Алексей Николаевич; 05(18). 02. 1903, Москва – 21. 01. 1979, там само) – російський психолог. Батько О. Леонтьєва. Доктор педагогічних наук (1941), професор (1932), академік АПН РРСФР (1950), СРСР (1968), почес. чл. низки зарубіж. академій. Ленін. премія (1963). Державні нагороди СРСР. Закін. Моск. університет (1924), де й працював (з перервою): від 1950 – завідувач кафедри психології, від 1963 – зав. відділ. психології філос. ф-ту, від 1966 – засн. і декан психол. ф-ту. 1931–35 – в Укр. психоневрол. академії (Харків) та Харків. пед. інституті. Акад.-секр. Відділ. психології (1950–57), віце-президент (1959–61) АПН СРСР. Брав участь у розробленні теорії культурно-істор. розвитку та функціонування людської психіки, за якою осн. закономірність її онтогенезу полягає в інтеріоризації дитиною зовн., соц.-символіч. діяльності. Запропонував заг.-психол. теорію діяльності, яка передбачає спільність будови зовн. (практ.) і внутр. (теор.) діяльності. Вивчав природу людського конфлікту, питання психології мистецтва, інж. психології, методології та історії психології.

Пр.: Развитие памяти. Москва; Ленинград, 1931; Очерк развития психики. Москва, 1947; Очерки психологии детей. Москва, 1950; Проблемы развития психики. Москва, 1959; 1965; 1972; Потребности, мотивы, эмоции. Москва, 1971; Деятельность. Сознание. Личность. Москва, 1975; 1977.

Літ.: Леонтьев А. А., Леонтьев Д. А., Соколова Е. Е. Алексей Николаевич Леонтьев: деятельность, сознание, личность. Москва, 2005; Петрюк П. Т., Пет­рюк О. П. Академик Алексей Николаевич Леонтьев – выдающийся психолог сов­ременной эпохи и бывший сабурянин (К 105-летию со дня рожд.) // Таврич. журн. психиатрии. 2010. № 3.

О. Т. Губко

Основні праці

Развитие памяти. Москва; Ленинград, 1931; Очерк развития психики. Москва, 1947; Очерки психологии детей. Москва, 1950; Проблемы развития психики. Москва, 1959; 1965; 1972; Потребности, мотивы, эмоции. Москва, 1971; Деятельность. Сознание. Личность. Москва, 1975; 1977.

Рекомендована література

  1. Леонтьев А. А., Леонтьев Д. А., Соколова Е. Е. Алексей Николаевич Леонтьев: деятельность, сознание, личность. Москва, 2005;Google Scholar
  2. Петрюк П. Т., Пет­рюк О. П. Академик Алексей Николаевич Леонтьев – выдающийся психолог сов­ременной эпохи и бывший сабурянин (К 105-летию со дня рожд.) // Таврич. журн. психиатрии. 2010. № 3. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Леонтьєв Олексій Миколайович / О. Т. Губко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-54340

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

54340

Кількість переглядів цього року:

135

Схожі статті

Васильківська
Людина  | Том 4 | 2024
Р. І. Доценко
Заверуха
Людина  |  Том 10 | 2010
Т. Г. Андрусяк
Кравченко
Людина  |  Том 15 | 2014
О. Г. Ясєв

Нагору