ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Леонтьєва Вероніка Миколаївна

ЛЕО́НТЬЄВА Вероніка Миколаївна (15. 06. 1958, м. Мончегорськ Мурман. обл., РФ) – філософ. Доктор філософських наук (2005). Закін. Моск. університет (1982). У 1986–89 – викладач кафедри філософії Тольяттін. політех. інституту (Самар. обл., РФ); відтоді – у Харкові: в інж.-екон. інституті: доцент кафедри філософії та політології; 1994–2007 – в університеті радіоелектроніки: професор кафедри філософії; 2008–09 – професор кафедри соціології і соц. роботи інституту екології і соц. захисту; в інституті упр.: 2009–14 – проф., 2009–10 і 2012–13 – в. о. завідувача кафедри природн., соц.-екон. і гуманітар. дисциплін. Гол. ред. «Вчених записок Харківського інституту управління» (2011–13). Наукові дослідження: засади, процеси та структура куль­туротворчості в антропол.-екзи­стенц. дискурсі; парадигма «афір­мо» та її застосування до аналізу проблем онтології культури, освіти.

Пр.: Архаїчна культуротворчість: спро­ба постнекласичної інтерпретації. Х., 2000; Культуротворческий процесс: основания и начала. Х., 2003; Проблема культурной трансляции в эпохе «пост-» // Гуманітар. часопис. 2006. № 1; Проблема идентичности в предметном поле современной онтологии культуры // Вісн. Харків. університету. Сер. Теорія культури і фі­­лософія науки. 2012. Вип. 47; Мене­джмент як професія: роль і статус у культуротворчому процесі // Вісн. Харків. пед. університету. Сер. Філософія. 2014. Вип. 42.

В. І. Штанько

Основні праці

Архаїчна культуротворчість: спро­ба постнекласичної інтерпретації. Х., 2000; Культуротворческий процесс: основания и начала. Х., 2003; Проблема культурной трансляции в эпохе «пост-» // Гуманітар. часопис. 2006. № 1; Проблема идентичности в предметном поле современной онтологии культуры // Вісн. Харків. університету. Сер. Теорія культури і фі­­лософія науки. 2012. Вип. 47; Мене­джмент як професія: роль і статус у культуротворчому процесі // Вісн. Харків. пед. університету. Сер. Філософія. 2014. Вип. 42.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Леонтьєва Вероніка Миколаївна / В. І. Штанько // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-54343

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

54343

Кількість переглядів цього року:

10

Схожі статті

Локай
Людина  | Том 17 | 2016
М. І. Мушинка
Кузьменко
Людина  |  Том 15 | 2014
І. М. Грищенко
Онищенко
Людина  |  Том 24 | 2022
В. М. Ханко

Нагору