ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лернер Ісак Якович

ЛЕ́РНЕР Ісак Якович (22. 03(04. 04). 1917, с. Деражня Проскурів. пов. Поділ. губ., нині місто Хмельн. обл. – 01. 03. 1996, Москва) – педагог. Доктор педагогічних наук (1971), професор (1990), академік Рос. академії осві­ти (1992). Заслужений діяч н. РРФСР (1987). Закін. істор. факультет Моск. університету (1939). Відтоді викладав у пед. ВНЗах РФ, зокрема в Москві, Мічурінську, Воронежі (1948–51 – доцент, завідувач кафедри заг. історії Пед. інституту). 1950 заарешт. і засудж. за звинуваченням в антирад. агітації. Покарання відбував в Івдел. таборі (Свердлов. обл., РФ). 1956 реабіліт. і поновл. у партії. Від 1959 працював у системі АПН СРСР у Москві: 1964–70 – зав. лаб. дидактики гуманітар. освіти, 1972–74 – лаб. формування світогляду НДІ заг. і політех. освіти; водночас від 1970 – у лаб. заг. проблем дидактики НДІ заг. педагогіки. 1985–91 під керівництвом Л. розроблено теорію створення шкіл. підручника. Розвинув теорію проблем. навчання. Обґрунтував дидакт. основи і систему методів навчання (інформ.-рецептив., інструктивно-репродукт., евристич., дослідниц. та ін.), цілісну концепцію навч.-вихов. процесу як системи, концепцію базового змісту заг. освіти. Автор спогадів «Педагогические заме­­ты из-за решетки» // «Советская педагогика», 1990, № 12.

Пр.: Содержание и методы обучения истории в V–VI классах вечерней (смен­­ной) школы. 1963; Проблемное обучение. 1974; Процесс обучения и его закономерности. 1980; Дидактические основы методов обучения. 1981; Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории. 1982; Теоретические основы содержания общего среднего образования. 1983 (спів­авт.); Тео­ретические основы процесса обучения в современной школе. 1989 (спів­авт.); усі – Москва.

Літ.: Теория и практика современного образования: Мат. научно-практ. конф., посвящ. памяти академік РАО И. Лер­нера: В 2 ч. Ч. 1; Турбовской Я. С. Что для нас Лернер // Соврем. пробл. обра­зова­ния: Сб. науч. тр. (обидва – Тула, 1997).

В. П. Мацько

Основні праці

Содержание и методы обучения истории в V–VI классах вечерней (смен­­ной) школы. 1963; Проблемное обучение. 1974; Процесс обучения и его закономерности. 1980; Дидактические основы методов обучения. 1981; Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории. 1982; Теоретические основы содержания общего среднего образования. 1983 (спів­авт.); Тео­ретические основы процесса обучения в современной школе. 1989 (спів­авт.); усі – Москва.

Рекомендована література

  1. Теория и практика современного образования: Мат. научно-практ. конф., посвящ. памяти академік РАО И. Лер­нера: В 2 ч. Ч. 1;Google Scholar
  2. Турбовской Я. С. Что для нас Лернер // Соврем. пробл. обра­зова­ния: Сб. науч. тр. (обидва – Тула, 1997). Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лернер Ісак Якович / В. П. Мацько // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-54403

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

54403

Схожі статті

Сахно
Людина  | 2023
Н. П. Холод
Барсуков
Людина  |  Том 2 | 2018
А. В. Голубєв
Кунденко
Людина  |  Том 16 | 2016
В. А. Войтов

Нагору