ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лерхе Герман Германович

ЛЕ́РХЕ Герман Германович (16. 12. 1869 – 13. 10. 1963, Франція) – політичний діяч, фінансист. Закін. Олександрів. ліцей (С.-Пе­тербург, 1890). Від 1891 працював у Особл. канцелярії по кредит. частині Міністерства фінансів Росії; від 1895 – у Держ. банку Росії: пом. правителя канцелярії; від 1897 – пом. дир. С.-Петербур. контори; від 1901 – чиновник з особл. доручень Канцелярії у справах установ імператриці Марії. Під час рос.-япон. вій­ни 1904–05 – нач. 6-го летючого загону Червоного хреста, уповноважений Червоного хреста при військах 1-го Сибір. корпусу. Від 1905 – ст. інспектор Держ. банку Росії, стат. радник, гласний С.-Пе­тербур. міської думи та повіт. земського зібрання; від 1906 – камергер імператор. двору. Також був дир. Рос.-Пер­ського гірн.-добув. товариства, головою правління Товариства лібав. залізороб. і сталеливар. заводів, чл. правління Товариства С.-Пе­тербур. вагонобуд. заводу. Співзасн. і чл. ЦК (1905) партії октябристів. Як парт. скарбник брав активну участь в організації вибор. кампаній. 1907–12 – чл. 3-ї Держ. думи Рос. імперії, де очолював фінанс. комісію (займалася податк. і банків. питаннями); водночас від 1907 – попечитель дит. притулків при Гол. комітеті для збору пожертв на користь притулків Відомства установ імператриці Марії. Після більшов. перевороту 1917 виїхав до Укра­їни. За Української Держави (Гетьманату П. Скоропадського) у травні–грудні 1918 – директор Кредит. канцелярії Міністерства фінансів, товариш (заст.) Міністра фінансів Української Держави. Очолював Комісію з розрахунків із Великоросією на переговорах Української Держави з РСФРР. Залишався на посаді дир. Кредит. канцелярії Міністерства фінансів і за Директорії УНР. На еміграції мешкав у Франції. Будинок Л. у С.-Пе­тербурзі 2001 внесено до «Списку об’єктів, що становлять істор., наук., художню чи іншу культурну цінність».

Літ.: Глинка Я. В. Одиннадцать лет в Государственной Думе. 1906–1917: Днев­­ник и воспоминания. Москва, 2001; Гай-Нижник П. П. Фінансова політика уряду Української Держави гетьмана П. Скоропадського (29 квітня – 14 груд­ня 1918 р.). К., 2004; Його ж. Український Державний банк: історія становлення: Док. і мат. (1917–1918 рр.). К., 2007.

П. П. Гай-Нижник

Рекомендована література

  1. Глинка Я. В. Одиннадцать лет в Государственной Думе. 1906–1917: Днев­­ник и воспоминания. Москва, 2001;Google Scholar
  2. Гай-Нижник П. П. Фінансова політика уряду Української Держави гетьмана П. Скоропадського (29 квітня – 14 груд­ня 1918 р.). К., 2004;Google Scholar
  3. Його ж. Український Державний банк: історія становлення: Док. і мат. (1917–1918 рр.). К., 2007. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лерхе Герман Германович / П. П. Гай-Нижник // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-54409

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

54409

Схожі статті

Войнов
Людина  |  Том 5 | 2023
О. Д. Патріча
Бахтурін
Людина  |  Том 2 | 2003
С. К. Фомін
Єрмак
Людина  |  Том 9 | 2009
Л. П. Ватуля

Нагору