ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Леціус Йосиф-Ернест Андрійович

ЛЕ́ЦІУС Йосиф-Ернест Андрійович (1860 – 1931) – педагог. Доктор класич. філології. Закін. рос. філол. семінарію при Ляйпциз. університеті. 1885–1911 працював проф. класич. філології Університету св. Володимира у Києві; 1890–99 – голова Київ. товариства класич. філології та педагогіки; 1911–13 – директор Естлянд. дворян. гімназії (м. Ревель, нині Таллінн). 1913–14 очолював Істор.-філол. інститут у Ніжині, сприяв його облаштуванню, а саме порушував питання про необхідність збільшення фінансування, будівництва окремих приміщень для б-ки та гімназії, гімнаст. манежу, відновлення юрид. ліцею, упорядкування інститут. парку. 1914 зазнав переслідувань через нім. походження, переїхав до Самари (Росія), де працював у приват. банку, 1917 викладав у Пед. інституті. Того ж року виїхав до Німеччини, працював у гімназіях Берліна та Галле, а також викладав рос. мову і літературу в Університеті Галле.

Літ.: Иосиф Андреевич Лециус // Уни­верситет. изв. 1913. № 12; Моціяка П. Йосиф Леціус на чолі Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині (1913–1914 рр.) // Сіверян. літопис. 2011. № 3; Його ж. И.-Э. А. Лециус – репрессированный директор Института князя Безбородко (1913–1914 гг.) // Миллеров. чтения: К 285-летию Архива РАН: Сб. науч. ст. по мат. Междунар. науч. конф. С.-Петербург, 2013.

П. П. Моціяка

Рекомендована література

  1. Иосиф Андреевич Лециус // Уни­верситет. изв. 1913. № 12;
  2. Моціяка П. Йосиф Леціус на чолі Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині (1913–1914 рр.) // Сіверян. літопис. 2011. № 3;
  3. Його ж. И.-Э. А. Лециус – репрессированный директор Института князя Безбородко (1913–1914 гг.) // Миллеров. чтения: К 285-летию Архива РАН: Сб. науч. ст. по мат. Междунар. науч. конф. С.-Петербург, 2013.
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Леціус Йосиф-Ернест Андрійович / П. П. Моціяка // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-54502

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

54502

Кількість переглядів цього року:

7

Схожі статті

Нива знань
Підприємcтва  | Том 23 | 2021
А. Ю. Канава
Кузяєва
Людина  |  Том 16 | 2016
Т. А. Шпаковська
Патологія - журнал
Періодика  | 2023
Н. В. Підкович

Нагору