ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лещинський Аркадій Пилипович

ЛЕЩИ́НСЬКИЙ Аркадій Пилипович (20. 06. 1925, Київ – 02. 01. 1994, Одеса) – лікар. Доктор медичних наук (1963), професор (1966). Заслужений діяч науки і техніки України (1992). Державна премія СРСР (1985). Учасник 2-ї світової вій­ни. Закін. Київський медичний інститут (1947). Працював 1951–57 в Укр. н.-д. сан.-хім. лаб. (Одеса); 1957–59 – в Одес. фармацевт. інституті; від 1959 – в Укр. НДІ мед. ре­абілітації та курортології (Одеса): зав. лаб. експерим. терапії. Відп. ред. щорічника «Ревматизм» (1974–76). Фахівець у галузях курортології, теор. та клін. фармакології і ревматології. Ви­вчав вплив радіоактив. препаратів та отруй. речовин на живі організми. Брав участь у розробленні нового напряму – радіофармакології, а також методів відновлювал. лікування травм і захворювань кістк.-су­глоб. апа­рату. Автор розділу в «Руководстве по токсикологии отравляющих веществ» (К., 1964).

Пр.: Радиоактивные вещества в фар­макотерапии и диагностике. 1959; Радиофосфорная диагностика в онкологии. 1968 (спів­авт.); Лечение воспали­тельных заболеваний (пелоидотерапия, противовоспалительные препараты и их сочетания). 1976 (спів­авт.); М. А. Яси­новский. 1977 (спів­авт.); Реабилитаци­онная терапия при травмах костно-су­ставного аппарата. 1982 (спів­авт.); усі – Київ.

О. Л. Седлецький

Основні праці

Радиоактивные вещества в фар­макотерапии и диагностике. 1959; Радиофосфорная диагностика в онкологии. 1968 (спів­авт.); Лечение воспали­тельных заболеваний (пелоидотерапия, противовоспалительные препараты и их сочетания). 1976 (спів­авт.); М. А. Яси­новский. 1977 (спів­авт.); Реабилитаци­онная терапия при травмах костно-су­ставного аппарата. 1982 (спів­авт.); усі – Київ.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лещинський Аркадій Пилипович / О. Л. Седлецький // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-54540

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

54540

Кількість переглядів цього року:

2

Схожі статті

Кіндзельський
Людина  |  Том 13 | 2013
Л. Ф. Арендаревський
Гуревич
Людина  |  Том 6 | 2006
Ж. М. Перцева
Дахау
Населені пункти  | Том 7 | 2007
В. С. Леник, Л. І. Рудницький

Нагору