ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Лисицин Костянтин Іванович

ЛИСИ́ЦИН Костянтин Іванович (25. 12. 1881(06. 01. 1882), м. Лихвин Ка­луз. губ., нині Чекалін Тульс. обл., РФ – 19. 10. 1933, Харків) – стра­тиграф, палеонтолог, гідрогеолог. Брат вченого-селекціонера у галузі рослинництва, академік ВАСГНІЛ П. Лисицина. Закін. Моск. університет (1910; навч. у ньому від 1902, у 1905 виключений за участь у рев. русі та висланий у Вологод. губ., Росія). Працював 1910–32 у Донському політех. інституті (м. Новочеркаськ, РФ): 1920–32 – проф., завідувач кафедри геології; 1932–33 – проф. Університету та співроб. НДІ гідрогеології у Харкові. Досліджував стратиграфію та палеонтологію карбону, закономірності мінералізації ґрунт. вод, їхню кліматичну зональність. Знач. цикл праць присвячений геології та гідрогеології Донбасу. Л. уперше роз­членував континент. відклади Приазов’я та Маниц. впадини (РФ). Вивчав осідання лесових порід. Займався також інж.-геол. пошуками в бас. Дніпра та на Пн. Кавказі. Заклав основи розвитку інж. геології у Харків. університеті; завдяки його діяльності спільно з М. Криштафовичем та Р. Виржиківським у ньому виник новий напрям інж.-геол. дослідж., що вирішував проблеми гідротех., міського, транс­порт. та ін. видів будівництва.

Пр.: К геологии и гидрогеологии вой­сковых песчаных лесничеств и неко­торых других пространств Области Войска Донского // Ежегодник по геологии и минералогии России. С.-Пе­тербург, 1914. Т. 16, вып. 2/4; О законах распределения пресных и соленых вод в сухих суглинистых степях в связи с рельефом. Новочеркасск, 1927; О просадочных явлениях на Северном Кавказе // Первый Всесоюз. гидрогеол. съезд: Тезисы докл. Ленинград, 1931; О деформациях суглинистых грунтов Предкавказья в связи с вопросом об образовании степных блюдец. Новочеркасск, 1932; Условия сооружения плотин в Донбассе // Водные богатства недр земли на службу социалист. стро­ительству. Ленинград; Москва, 1933.

Літ.: Таран А. Памяти профессора К. И. Лисицына // Природа. 1934. № 6; Чирвинский П. Н. Памяти Константина Ивановича Лисицына (к 15-летию со дня смерти) // Тр. лаб. гидрогеол. про­блем им. Ф. Саварен­ского. Москва; Ленинград, 1949. Т. 2; Егоров А. И. и др. Константин Иванович Лисицын, 1881–1933. Москва, 1982.

К. А. Нємець

Основні праці

К геологии и гидрогеологии вой­сковых песчаных лесничеств и неко­торых других пространств Области Войска Донского // Ежегодник по геологии и минералогии России. С.-Пе­тербург, 1914. Т. 16, вып. 2/4; О законах распределения пресных и соленых вод в сухих суглинистых степях в связи с рельефом. Новочеркасск, 1927; О просадочных явлениях на Северном Кавказе // Первый Всесоюз. гидрогеол. съезд: Тезисы докл. Ленинград, 1931; О деформациях суглинистых грунтов Предкавказья в связи с вопросом об образовании степных блюдец. Новочеркасск, 1932; Условия сооружения плотин в Донбассе // Водные богатства недр земли на службу социалист. стро­ительству. Ленинград; Москва, 1933.

Рекомендована література

  1. Таран А. Памяти профессора К. И. Лисицына // Природа. 1934. № 6;
  2. Чирвинский П. Н. Памяти Константина Ивановича Лисицына (к 15-летию со дня смерти) // Тр. лаб. гидрогеол. про­блем им. Ф. Саварен­ского. Москва; Ленинград, 1949. Т. 2;
  3. Егоров А. И. и др. Константин Иванович Лисицын, 1881–1933. Москва, 1982.
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лисицин Костянтин Іванович / К. А. Нємець // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-54937. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

54937

Кількість переглядів цього року:

5

Схожі статті

Балицький
Людина  |  Том 2 | 2003
Д. Г. Педорук
Гришин
Людина  |  Том 6 | 2006
В. М. Паппо-Користін
Кордюм
Людина  |  Том 14 | 2024
В. А. Заславський

Нагору