ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Косевич Арнольд Маркович

КОСЕ́ВИЧ Арнольд Маркович (07. 07. 1928, м. Тульчин, нині Вінн. обл. – 10. 03. 2006, Харків) – фізик. Брат В. Косевича. Доктор фізико-математичних наук (1964), професор (1967), член-кореспондент НАНУ (1990). Заслужений діяч науки і техніки України (1997). Держ. премії УРСР (1978) та України (2001) в галузі науки і техніки Премія ім. К. Синельникова НАНУ (1999). Закін. Харків. університет (1951). Працював у Харків. політех. інституті (1953–54); Чернів. університеті (1954–57); Харків. фіз.-тех. інституті (1957–74): ст. н. с., від 1967 – нач. лаб. кристаліч. стану; у Фіз.-тех. інституті низьких т-р НАНУ (Харків, 1974–2006): завідувач відділу теорії властивостей біол. молекул, від 1986 – відділу квант. теорії та неліній. динаміки макроскоп. систем, від 2003 – гол. н. с. За сумісн. 1964–72 – у Харків. університеті: від 1965 – професор кафедри теор. фізики. Дослі­­джував електронні властивості металів, динаміку реал. криста­­лів і магнітовпорядков. тіл. Спіль­­но з І. Ліфшицем відкрив явище квант. розмір. ефекту у плівках твердих тіл (1953) і встановив зв’язок осциляцій магніт. властивостей металів із формою їх поверхні Фермі (формула Ліф­­шиця–К., 1954). Розробив динам. теорію дислокацій як розділ теорії пружності реал. кристалів; теорію магніт. солітонів у феромагнетиках. Зробив вагомий внесок у розвиток теорії низькотемператур. магнетизму металів, неліній. фізики феромагнетиків, теорії кристаліч. ста­­ну речовини, зокрема щодо ди­­наміки кристаліч. ґратки з дефектами.

Пр.: Основы механики кристаллической решетки. Москва, 1972; Дисло­­кации в теории упругости. К., 1978; Физическая механика реальных кристаллов. К., 1981; Нелинейные волны намагниченности. Топологические и ди­­намические солитоны. К., 1983 (спів­авт.); Теория кристаллической решетки. Х., 1988; Введение в нелинейную физическую механику. К., 1989 (спів­авт.); Обратимая пластичность кристаллов. Москва, 1991 (спів­авт.; англ. перекл. – Reversible Crystal Plasticity. New York, 1994); The Crystal Lattice: Pho­­nons, Solitons, Dislocations, Super­­lat­­ti­­ces. Weinheim, 2005 (спів­авт.).

Літ.: Арнольд Маркович Косевич: К 70-летию со дня рождения // ФНТ. 1998. Т. 14, № 7; Ермолаев А. М., Ульянов В. В. Арнольд Маркович Косевич. Х., 2002.

О. М. Калиненко

Основні праці

Основы механики кристаллической решетки. Москва, 1972; Дисло­­кации в теории упругости. К., 1978; Физическая механика реальных кристаллов. К., 1981; Нелинейные волны намагниченности. Топологические и ди­­намические солитоны. К., 1983 (спів­авт.); Теория кристаллической решетки. Х., 1988; Введение в нелинейную физическую механику. К., 1989 (спів­авт.); Обратимая пластичность кристаллов. Москва, 1991 (спів­авт.; англ. перекл. – Reversible Crystal Plasticity. New York, 1994); The Crystal Lattice: Pho­­nons, Solitons, Dislocations, Super­­lat­­ti­­ces. Weinheim, 2005 (спів­авт.).

Рекомендована література

  1. Арнольд Маркович Косевич: К 70-летию со дня рождения // ФНТ. 1998. Т. 14, № 7;
  2. Ермолаев А. М., Ульянов В. В. Арнольд Маркович Косевич. Х., 2002.
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Косевич Арнольд Маркович / О. М. Калиненко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-5502

Том ЕСУ:

14-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

5502

Кількість переглядів цього року:

20

Схожі статті

Поп
Людина  | 2024
С. Ю. Бортник
Інопін
Людина  |  Том 11 | 2011
М. Ф. Шульга
Дейбук
Людина  |  Том 7 | 2007
М. В. Курганецький

Нагору