ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Лисянський історичний музей

ЛИ́СЯНСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Лисян. рай. відділу культури (Черкас. обл.). Засн. 1967 відповідно до рішення бюро Лисян. райкому КПУ як музейна кімната. Від 1968 – рай. краєзн. (пізніше – істор.) музей; від 1993 – держ. Спочатку розташовувався у приміщенні рай. б-ки, від 1-ї пол. 1970-х рр. – у власному. Наприкінці 1960-х рр. експозиція вміщувала портрети Героїв Корсунь-Шевченків. битви, експонати у 4-х вітринах (зуби викоп. мамонтів і акули, монети, папер. гроші різного часу, знаряддя праці кам’я­ного віку). В рад. період знач. внесок у становлення Л. і. м. і розвиток краєзнавства на Лисянщині зробили його дир. М. Бушин (був головою ради зі створення музею, разом з істориками С. Сазанівським, О. Миколен­ком та ін. зібрав перші музейні матеріали, провів перші екскурсії), А. Цокало, М. Лубко, В. Макушенко, Л. Гаврилюк, Н. Годована. У 1-й пол. 1990-х рр. під керівництвом В. Щербатюка проведено реконструкцію та реекс­позицію музею (1993–95 у Почапин. серед. школі діяла тимчас. музейна виставка з експонатів Л. і. м.). 1993 у рай. г. «Лисянщина» (від 2000 – «Понад Тікичем») почали регулярно дру­куватися краєзн. дослідж. під рубрикою «Державний музей інформує». Від 1996 музей випускає зб. віршів поетів Лисянщини, від 1997 – брошури, путівники, книги з історії Лисянки та сіл Лисян. р-ну. У вересні 1998 відбулася наук.-практ. конф. «Історія Лисянки та розвиток крає­знавства в краї». Експозиція розміщена у фойє (висвітлює історію музею, тему «Хліборобство, праця», виставлені карти-схеми земель Лисянки та р-ну в різні часи), 5-ти експозиц. (№ 1 – «Археологія, праісторія, трипіл. культура, княжа доба, козаччина»; № 2 – «Події періоду 18 ст. – 1930-і рр.»; № 3 – «Друга світ. війна на тер. Лисянщини», «Святкування дня Перемоги, зустрічі жит. Лисян. р-ну з ветеранами Великої Вітчизн. війни», «Розвиток різних галузей господарства у 1940–70-х рр.», «Участь лисянців у рад.-амер. протистоянні на Кубі на поч. 1960-х рр., воєн. діях на тер. Афганістану», «Лисян. р-н і процеси демократ. перетворення у 1980–90-х рр.», «Життя та діяльність видат. людей Лисянщини»; № 4 – «Етнографія»; № 5 – «Т. Шевченко у Лисянці», «Нумізматика», «Колекції») і 1 виставк. (картини та вироби місц. майстрів, матеріали з різних періодів історії краю) залах. У Л. і. м. представлено матеріали, присвячені Визв. війні під проводом Б. Хмельницького, гайдамац. руху, нац.-визв. боротьбі 1917–21, злочин. більшов. колективізації, голодомору 1932–33, нім.-фашист. окупації України та Лисян. р-ну, рад. підпіл. діяльності, Корсунь-Шевченків. наступ. операції 1944. Серед унікал. експонатів – знайдені на тер. р-ну артефакти різних археол. періодів (кам’яного віку – молоток, сокири, скребла, с. Семенівка; кам’яне тесло, с. Будище; трипіл. культури – уламки кераміки, горщик, с. Семенівка; деталь зернотерки, Лисянка; наконечник списа скіф. воїна, с. Почапинці) і рештки кісток давніх тварин (уламок бивня та зуби мамонта, Лисянка; а також уламок кістки зубра з Юрків. кар’єру в м. Ватутіне Черкас. обл.); речі давньорус. часу (наконечник і чересло від важкого дерев’яного плуга, заліз. серп, меч), деталі козац. пістоля, рушниці, люльки, гайдамац. ножі, вила, спис; знаряддя праці, побут. речі, одяг, прикраси 19 – поч. 20 ст.; «обріз» пов­сталого селянина періоду колективізації; грош. знаки Рос. імперії, Війська Донського, армій О. Колчака, А. Денікіна, УНР, Рос. Тимчас. уряду, РРФСР, СРСР, ін. країн світу; колекція мінералів; низка фотокопій документів, картин, фотографій, які висвітлюють історію України та Лисянщини. Зберігається копія листа П. Куліша до Д. Каменського від 16 липня 1860, в якому він розповідає про своє перебування в Лисянці. Директор – В. Діженко (від 1995).

Літ.: Щербатюк В. М. Лисянський державний районний історичний музей. К., 1997.

О. В. Савченко, А. І. Шушківський

Рекомендована література

  1. Щербатюк В. М. Лисянський державний районний історичний музей. К., 1997.

Фотоілюстрації

завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лисянський історичний музей / О. В. Савченко, А. І. Шушківський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55041

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55041

Кількість переглядів цього року:

25

Схожі статті

Воронюк
Людина  |  Том 5 | 2006
С. В. Латанський
Піонтек
Людина  | 2023
П. П. Ротач, О. П. Ротач
Кундрюча
Водойми  | Том 16 | 2016
О. О. Кисельова, Ю. О. Кисельов

Нагору