ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Литвинов Валентин Борисович

ЛИТВИ́НОВ Валентин Борисович (06. 07. 1935, Київ – 25. 12. 2006, там само) – лікар-психіатр, фармаколог. Доктор медичних наук (1990). Закін. Київський медичний інститут (1960). Працював лікарем. Від 1965 – у Київ. НДІ фармакології та токсикології: 1991 – гол. н. с.; 1991–92 – заступник директора з наукової роботи Київ. мед. інституту Укр. асоц. нар. медицини; 1992–94 – радник з мед. питань представника Президента України у Моск. р-ні Києва; 1994–99 – заступник голови, гол. н. с. Комітету з контролю за наркотиками, гол. н. с. Фармакол. комітету МОЗ України; від 2000 – в Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології (Київ): від 2005 – зав. лаб. біохімії та патофізіології за­леж. станів. Наукові дослідження з питань експерим. психофарма­кології, клін. психіатрії та наркології, психофармакотерапії. Брав участь у створенні та впро­вадженні у мед. практику лікар. препаратів «Алоксим» та «Корвалдин».

Пр.: Влияние холинэргических средств на поведение и биопотен­циалы мозга животных // Фармакология и токсикология: Сб. К., 1976; Обіг наркотичних засобів і психотропних речовин: Довід. К., 1996 (спів­авт.); Нейробиология депрессивных расстройств // Арх. психиатрии. 2003. Т. 9, № 1(32) (спів­авт.); К патогенезу исключительных состояний // Там само. 2004. Т. 10, № 3, 4 (спів­авт.); Депрессивные расстройства у лиц пожилого возраста. Пробле­мы распознания, диагностики и лечения // Пробл. старения и долголетия. 2004. № 3.

С. В. Покровська

Основні праці

Влияние холинэргических средств на поведение и биопотен­циалы мозга животных // Фармакология и токсикология: Сб. К., 1976; Обіг наркотичних засобів і психотропних речовин: Довід. К., 1996 (спів­авт.); Нейробиология депрессивных расстройств // Арх. психиатрии. 2003. Т. 9, № 1(32) (спів­авт.); К патогенезу исключительных состояний // Там само. 2004. Т. 10, № 3, 4 (спів­авт.); Депрессивные расстройства у лиц пожилого возраста. Пробле­мы распознания, диагностики и лечения // Пробл. старения и долголетия. 2004. № 3.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Литвинов Валентин Борисович / С. В. Покровська // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55167

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55167

Кількість переглядів цього року:

12

Схожі статті

Луценко
Людина  |  Том 18 | 2017
Н. О. Марута
Бачериков
Людина  |  Том 2 | 2003
Ж. М. Перцева
Голубков
Людина  |  Том 6 | 2006
В. В. Дунаєв

Нагору