ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лифенко Сергій Пилипович

ЛИФЕ́НКО Савелій Пилипович (18. 12. 1931, с. Богоявленка Мар’їн. р-ну, нині Донец. обл.) – вчений-гене­­тик, селекціонер. Доктор сільськогосподарських наук (1989), професор (1996), академік НААНУ (1990). Заслужений діяч науки і техніки України (1997). Державна премія України в галузі науки і техніки (1997). Премія НААНУ «За видатні досягнення в аграр. науці» (2012). Орден князя Яро­­слава Мудрого 5-го ступ. (2009). Закін. Одес. с.-г. інститут (1957), де відтоді й працював. Від 1959 – у Селекц.-генет. інституті НААНУ (Оде­­са): від 1966 – зав. лаб. селекції інтенсив. сортів пшениці, від 2014 – гол. н. с. Наукові дослідження з проблем селекції озимої м’якої пшениці. Вивчає ефективність гетерозису і ха­рактер успадкування цінних госп. ознак у гіб­­ридів озимої пшениці. Один із засн. нового напряму в її селек­­ції – створення зимо- та посухостійких сортів напівкарликового типу. Вивів понад 100 сор­­тів культури (перші вітчизн. райо­­новані сорти напівкарликового типу – Одеська напівкарликова, Одеська 75, Обрій, Лан, Півден­­на зоря; найпоширеніші в останні роки – Селянка, Куяльник, Ніконія, Повага, Кірія, Ліона, Жайвір, Зорепад, Небокрай, Зиск). Автор розділів у книгах «Биологические основы селекции растений на продуктивность» (Таллин, 1981), «Селекция, семеноводство и интенсивная технология возделывания озимой пше­­ни­цы» (Москва, 1989), «Пшеница» (К., 1989, спів­авт.).

Пр.: Первые результаты по селекции низкорослых и полукарликовых форм озимой мягкой пшеницы // Вопр. генетики, селекции и семеноводства. 1975. № 12; Полукарликовые сорта озимой пшеницы. К., 1987 (спів­авт.); Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть // Селекція і генетика в Україні. К., 2001 (спів­авт.); Селекційно-генетичний інститут, 100 років (1912–­2012): Нариси з історії. О., 2012; Основ­­ні наукові положення А. О. Сапєгіна та їхнє значення для виконання програм селекції зернових культур (До 130-річчя з дня народж. А. О. Сапєгіна) // Зб. наук. пр. Селекц.-генет. інституту. О., 2013. Вип. 22.

Літ.: Корчинський А. А. Лифенко Са­­велій Пилипович // Вчені-генетики і се­­лекціонери у галузі рослинництва. Кн. 4. К., 2000; Савелій Пилипович Лифенко (До 80-річчя від дня народж.) // Генет. ресурси рослин. 2011. № 9.

О. Я. Пушкаренко

Основні праці

Первые результаты по селекции низкорослых и полукарликовых форм озимой мягкой пшеницы // Вопр. генетики, селекции и семеноводства. 1975. № 12; Полукарликовые сорта озимой пшеницы. К., 1987 (спів­авт.); Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть // Селекція і генетика в Україні. К., 2001 (спів­авт.); Селекційно-генетичний інститут, 100 років (1912–­2012): Нариси з історії. О., 2012; Основ­­ні наукові положення А. О. Сапєгіна та їхнє значення для виконання програм селекції зернових культур (До 130-річчя з дня народж. А. О. Сапєгіна) // Зб. наук. пр. Селекц.-генет. інституту. О., 2013. Вип. 22.

Рекомендована література

  1. Корчинський А. А. Лифенко Са­­велій Пилипович // Вчені-генетики і се­­лекціонери у галузі рослинництва. Кн. 4. К., 2000;Google Scholar
  2. Савелій Пилипович Лифенко (До 80-річчя від дня народж.) // Генет. ресурси рослин. 2011. № 9. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лифенко Сергій Пилипович / О. Я. Пушкаренко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55277

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55277

Схожі статті

Ліснича
Людина  |  Том 17 | 2016
Л. Є. Пономарьова
Драгобецький
Людина  |  Том 8 | 2008
О. Д. Коноваленко
Кізлик
Людина  |  Том 13 | 2013
М. М. Романюк

Нагору