ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лихачов Дмитро Сергійович

ЛИХАЧО́В Дмитро Сергійович (Лихачёв Дмитрий Сергеевич; 15(28). 11. 1906, С.-Пе­тербург – 30. 09. 1999, там само) – російський лiтературознавець та iсторик культури, громадський діяч. Доктор фiлологічних наук (1947), професор (1951), академік РАН (1970). Герой Соц. Праці (1986). Сталін. премія (1952), Держ. премії СРСР (1969) та РФ (1993; 1999, посмертно). Іноз. чл. та член-кореспондент низки зарубіж. академій. Член СП РФ (1956). Закiн. Ленiнгр. університет (нині С.-Пе­тербург, 1928). Був репрес. за участь у студент. реліг.-філос. гуртках, 1928–32 вiдбував заслання на Соловец. о-вах. 1932 повернувся до Ленінграда, пра­цював коректором; від 1938 – в Інституті рос. літ-ри РАН: від 1954 – керівник сектору давньої рос. літ-ри; водночас 1946–53 викладав в університеті; від 1986 – голова правління Рос. фонду культури. Автор фундам. праць з iсторiї лiт-ри й культури з часів Київ. Русі до кін. 17 ст.; з iсторiї давньорус. лiтописання, показав його самобутність, художність, народно-поет. джерела, розробив методи дослiдж. давнiх текстiв (насамперед «Слова о полку Iго­ревiм») у широкому культурол. контекстi; дослiджував iсторiю рос. бароко. Створив теор. ос­нови історії давньорус. літ-ри, простежив процес її виникнення й становлення, зміну у ній епох, літ. стилів і напрямів, еволюцію худож. засобів у зображенні людини, формування сис­теми літ. жанрів; дослідив художню – «досучасну» – специфіку давньої літ-ри (т. зв. літ. етикет), систематизував завдан­ня і проблеми її вивчення; висунув концепцію перехід. періоду від давньої літ-ри до Нового часу. Досліджував семантику садово-парк. стилів від давнини до поч. 19 ст. У циклі робіт про «Слово о полку Ігоревім» доводив оригінальність пам’ят­ки, її зв’язок з культурою свого часу, розробив нові принципи коментування й перекладу давньорус. тексту, підготував низку наук. і популяр. видань «Слова…», здійснив прозовий, пояс­нювал. і ритм. переклади тек­сту. В останні роки життя обстоював позицiї збереження «спiльного культур. простору» країн СНД, не позбавлених нац.-консерватив. акцентів. Залишив приязні спогади про своїх соловец. спів­в’язнів. Автор кн. «Воспоминания» (С.-Пе­тербург, 1995), яку не­­одно­разово перевидавали.

Пр.: Национальное самосознание Древней Руси. Москва; Ленинград, 1945; Русские летописи и их культурно-историческое значение. Москва; Ленинград, 1947; Слово о полку Игореве. Мос­ква; Ленинград, 1955; Культура русского народа X–XVII вв. Москва; Ленинград, 1961; Культура Руси времени Анд­рея Рублева и Епифания Премудрого. Москва; Ленинград, 1962; Поэ­тика древнерусской литературы. Ленинград, 1967; Москва, 1979; Художественное наследие Древней Руси и современность. Ленинград, 1971 (спів­авт.); Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. Москва, 1975; «Слово о полку Иго­реве» и культура его времени. Ленинград, 1978; 1985; С.-Пе­тербург, 1998; Поэзия садов. Ленинград, 1982; Текстология. Ленинград, 1983; Литература – реальность – литература. Ленинград, 1984; Прошлое – будущему. Статьи и очерки. Ленинград, 1985; Исследования по древнерусской литературе. Ленинград, 1986; Избранные работы. Т. 1–3. Ленинград, 1987; 1997; Исследования по древнерусской литературе. Ленинград, 1987; О филологии. Москва, 1989; Книга беспокойств. Воспоминания, статьи, беседы. Москва, 1991.

Літ.: Дмитрий Сергеевич Лихачев. Москва, 1977; 1983.

В. Л. Скуратівський

Основні праці

Национальное самосознание Древней Руси. Москва; Ленинград, 1945; Русские летописи и их культурно-историческое значение. Москва; Ленинград, 1947; Слово о полку Игореве. Мос­ква; Ленинград, 1955; Культура русского народа X–XVII вв. Москва; Ленинград, 1961; Культура Руси времени Анд­рея Рублева и Епифания Премудрого. Москва; Ленинград, 1962; Поэ­тика древнерусской литературы. Ленинград, 1967; Москва, 1979; Художественное наследие Древней Руси и современность. Ленинград, 1971 (спів­авт.); Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. Москва, 1975; «Слово о полку Иго­реве» и культура его времени. Ленинград, 1978; 1985; С.-Пе­тербург, 1998; Поэзия садов. Ленинград, 1982; Текстология. Ленинград, 1983; Литература – реальность – литература. Ленинград, 1984; Прошлое – будущему. Статьи и очерки. Ленинград, 1985; Исследования по древнерусской литературе. Ленинград, 1986; Избранные работы. Т. 1–3. Ленинград, 1987; 1997; Исследования по древнерусской литературе. Ленинград, 1987; О филологии. Москва, 1989; Книга беспокойств. Воспоминания, статьи, беседы. Москва, 1991.

Рекомендована література

  1. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Москва, 1977;Google Scholar
  2. 1983. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лихачов Дмитро Сергійович / В. Л. Скуратівський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55286

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55286

Схожі статті

Білякович
Людина  |  Том 2 | 2003
Н. I. Васянова
Дейнека
Людина  |  Том 7 | 2016
І. В. Сергієнко
Марсусяк
Людина  |  Том 19 | 2018
о. Олександр (Шмуригін)

Нагору