ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лібанова Елла Марленівна

ЛІБА́НОВА Елла Марленівна (12. 02. 1950, Київ) – економіст, демограф. Доктор економічних наук (1993), професор (2000), академік НАНУ (2009). Премія ім. М. Туган-Барановського НАНУ (2010). Орден княгині Ольги 3-го (2009) і 2-го (2013) ступ. Закін. Київ. інститут нар. господарства (1971), де відтоді й працювала; від 1977 – у Раді по вивченню продуктив. сил України НАНУ: 1991–2003 – завідувач відділу дослідж. проблем людсько­го розвитку; від 2003 – заступник директора з наукової роботи, від 2007 – директор Інституту демографії та соц. дослідж. НАНУ (обидва – Київ); водночас викладає у Київ. університеті. З ім’ям Л. пов’язане становлення в Україні важливого наук. напряму – дослідж. людського розвитку, насамперед його соц.-демогр. аспектів. Моделювання соц.-де­могр. процесів, побудова відповід. індикаторів, диверсифікація за функціонально-територ. і соц.-демогр. ознаками та подаль­ший синтез окремих складових дозволили сформувати заг. модель людського розвитку, визна­чити його системні взаємозв’яз­ки з оточуючими екон., політ. й екол. середовищами, побудувати комплекс багатоваріант. про­гнозів людського розвитку в Україні. Під керівництвом і за безпосеред. участі Л. створ. оригін. методику вимірювання людського розвитку на рівні областей, що набула статус офіц. і використовується Держкомстатом України для щоріч. розрахунків.

Пр.: Ринок праці: Навч. посіб. 2003; Перший Всеукраїнський перепис на­­селення: історичні, методологічні, со­­ціальні, економічні, етнічні аспекти. 2004 (співавтор); Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. 2006 (співавтор); Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз. 2007 (співавтор); Бідність населення України: методологія, методика та практика ана­­лізу. 2008; Якість інформаційного за­­безпечення соціальної політики. 2010; Цілі Розвитку Тисячоліття: Україна – 2013. 2013; Людський розвиток в Україні: істо­­ричний вимір трансформації державної соціальної політики. 2014 (співавтор); усі – Київ.

Літ.: До ювілею Елли Марленівни Лі­­банової // Статистика України. 2010. № 1(48); Ювілей академіка НАН України Е. М. Лібанової // Регіон. економіка. 2010. № 1.

О. В. Макарова

Основні праці

Ринок праці: Навч. посіб. 2003; Перший Всеукраїнський перепис на­­селення: історичні, методологічні, со­­ціальні, економічні, етнічні аспекти. 2004 (співавтор); Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. 2006 (співавтор); Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз. 2007 (співавтор); Бідність населення України: методологія, методика та практика ана­­лізу. 2008; Якість інформаційного за­­безпечення соціальної політики. 2010; Цілі Розвитку Тисячоліття: Україна – 2013. 2013; Людський розвиток в Україні: істо­­ричний вимір трансформації державної соціальної політики. 2014 (співавтор); усі – Київ.

Рекомендована література

  1. До ювілею Елли Марленівни Лі­­банової // Статистика України. 2010. № 1(48); Ювілей академіка НАН України Е. М. Лібанової // Регіон. економіка. 2010. № 1. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лібанова Елла Марленівна / О. В. Макарова // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55369

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55369

Схожі статті

Мєшкова-Клименко
Людина  |  Том 20 | 2023
Г. С. Мацибура
Єршов
Людина  |  Том 9 | 2009
Л. В. Волошин
Дмухайло
Людина  |  Том 8 | 2008
О. Л. Ільїн

Нагору