ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лігоцький Анатолій Олексійович

ЛІГО́ЦЬКИЙ Анатолій Олексійович (18. 11. 1951, Київ) – педагог. Доктор педагогічних наук (1998), професор (2000). Закін. Київ. політех. інститут (1976). Працював 1978–84 заст. дир. з навч. роботи, 1984–92 – викл. Київ. технікуму радіоелектрон. маши­нобудування; 1992–95 – на керів. посадах у Міністерстві освіти України; від 1995 – у Нац. академії внутр. справ України (Київ): до 1997 – заступник нач. наук.-метод. центру, 1997–98 – вчений секр., від 1998 – нач. каф. педагогіки та кадр. роботи, від 2013 – професор кафедри упр. та роботи з персоналом. Основний напрям наукових досліджень – тенденції розвитку вищої освіти в Україні. Співукладач «Навчально-методичних матеріалів для студентів К-М курсу» (К., 2012).

Пр.: Тенденції розвитку світових осві­тніх систем: Навч.-метод. посіб. К., 1995 (спів­авт.); Система правової освіти: по­­шуки і здобутки // ПрУ. 1997. № 9; Тео­ретичні основи проектування сучасних освітніх систем. К., 1997; Наукові принципи управління підготовкою фахівців з вищою освітою // РШ. 1999. № 11; Дидактичне проектування модуль­­ної навчальної програми «Юридична педагогіка» у вищій школі // Вісн. Нац. академії оборони України. 2006. № 2 (спів­авт.).

О. М. Харківський

Основні праці

Тенденції розвитку світових осві­тніх систем: Навч.-метод. посіб. К., 1995 (спів­авт.); Система правової освіти: по­­шуки і здобутки // ПрУ. 1997. № 9; Тео­ретичні основи проектування сучасних освітніх систем. К., 1997; Наукові принципи управління підготовкою фахівців з вищою освітою // РШ. 1999. № 11; Дидактичне проектування модуль­­ної навчальної програми «Юридична педагогіка» у вищій школі // Вісн. Нац. академії оборони України. 2006. № 2 (спів­авт.).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лігоцький Анатолій Олексійович / О. М. Харківський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55432

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55432

Схожі статті

Білека
Людина  |  Том 2 | 2003
Ю. П. Золотаренко
Вандаловський
Людина  |  Том 4 | 2005
О. О. Клименко
Крушельницька
Людина  |  Том 15 | 2014
Б. М. Фільц

Нагору