ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лігум Юрій Семенович

ЛІГУ́М Юрій Семенович (31. 07. 1941, Харків) – фахівець у галузі інформаційних систем і технологій. Доктор тех н. (1989), професор (1991). Закін. Харків. інститут залізнич. транс­порту (1964). Працював 1967–72 у Київ. інституті міського господарства; 1972–74 – у Держ. НДПІ автомобіл. транс­порту; 1974–91 – завідувач відділу–гол. конструктор авто­матиз. структур диспетчер. упр. Гол. інформ.-обчислюв. центру Мінавтотрансу УРСР; 1991–93 – проф., 1993–2005 – завідувач кафедри еко­номіки та інформатики Нац. транс­порт. університету; 2005–07 – завідувач кафедри міжнар. інформації Нац. авіац. університету; 2007–08 – зав. однойм. каф. і центру оброблення інформації Київ. міжнар. університету; 2008–11 – віце-президент з наукової роботи та міжнар. співробітництва Між­нар. наук.-тех. університету (усі – Київ); 2011–13 – в Арізон. університеті (США). Напрями наук. дослідж.: розроб­лення тех. засобів і створення інформ. систем у різних галузях, зокрема на транс­порті, в освіті та міжнар. діяльності.

Пр.: Оперативно-диспетчерское управ­ление транс­портом с применением ЭВМ. 1976; Оперативное управление городским пассажирским авто­транс­портом. 1982; Управление пасса­жирским автотранс­портом. 1985; Авто­матизированные системы управления технологическими процессами пасса­жирского автомобильного транс­пор­та. 1989; Автоматизовані системи керуван­ня технологічними процесами автомо­більного транс­порту. 1993; Инфор­ма­ци­онные технологии в проектном анализе. 2001 (спів­авт.); Інформатика: Навч. посіб. 2007 (спів­авт.); усі – Київ.

В. Ю. Бугай

Основні праці

Оперативно-диспетчерское управ­ление транс­портом с применением ЭВМ. 1976; Оперативное управление городским пассажирским авто­транс­портом. 1982; Управление пасса­жирским автотранс­портом. 1985; Авто­матизированные системы управления технологическими процессами пасса­жирского автомобильного транс­пор­та. 1989; Автоматизовані системи керуван­ня технологічними процесами автомо­більного транс­порту. 1993; Инфор­ма­ци­онные технологии в проектном анализе. 2001 (спів­авт.); Інформатика: Навч. посіб. 2007 (спів­авт.); усі – Київ.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лігум Юрій Семенович / В. Ю. Бугай // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55433

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55433

Схожі статті

Мельохін
Людина  |  Том 20 | 2018
А. С. Малиновський
Андрусенко
Людина  |  Том 1 | 2001
Я. С. Балакін
Лопаткін
Людина  |  Том 17 | 2016
А. М. Чорноус

Нагору