ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Ліндебаум Лев Мусійович

ЛІНДЕНБА́УМ Лев Мусійович (14(26). 04. 1888, м. Любомль, нині Волин. обл. – 1956, Харків) – лікар-стоматолог. Доктор медичних наук (1937), професор (1940). Закін. Харків. мед. інститут (1924), де відтоді й працював. Від 1929 – у Харків. стоматол. інституті: від 1936 – завідувач кафедри хірург. стоматології № 2; водночас 1930–41 та 1944–52 – завідувач кафедри щелепно-лицьової хірургії та стома­тології Укр. інституту удосконалення лікарів (Харків). 1941–44 – орга­нізатор каф. щелепно-лицьової хірургії Новосибір. мед. інституту та Молотов. інституту удосконалення лікарів (нині м. Перм; обидва – РФ). Наукові дослідження: питання септики та антисептики у щелепно-лицьовій хірургії, особ­ливості іннервації щелепно-лицьової ділянки, запальні проце­си обличчя та щелеп, патогенез пародонтозів, кровопоста­чання тканин пародонта, використання фізіотерапевт. методів у ліку­ванні травмат. ушкоджень ще­­лепно-лицьової ділянки, закрит­тя тотал. дефектів тканин щелепно-лицьової ділянки.

Пр.: Щелочные резервы крови и ве­­гетативная нервная система // Вегетатив. нерв. система и внутр. секреция: Сб. К., 1925; Об ошибках в диагностике челюстных парадентальных заболеваний // Одонтология. 1929. № 1; Über Pulpitisbehandlung in emersitzung // Zeitsсhrift für Stomatologie. 1934. № 17; Морфологические изменения в тканях параденциума в условиях эксперимен­тальной аллергии // Стоматология. 1938. № 1; Патогенез пародонтозов в свете учения об аллергии. К., 1940.

Літ.: Лісова І. Г. Школа щелепно-ли­­цевої хірургії та стоматології на Сло­­божанщині – розвиток післядипломної освіти лікарів. Х., 2008.

І. Г. Лісова

Основні праці

Щелочные резервы крови и ве­­гетативная нервная система // Вегетатив. нерв. система и внутр. секреция: Сб. К., 1925; Об ошибках в диагностике челюстных парадентальных заболеваний // Одонтология. 1929. № 1; Über Pulpitisbehandlung in emersitzung // Zeitsсhrift für Stomatologie. 1934. № 17; Морфологические изменения в тканях параденциума в условиях эксперимен­тальной аллергии // Стоматология. 1938. № 1; Патогенез пародонтозов в свете учения об аллергии. К., 1940.

Рекомендована література

  1. Лісова І. Г. Школа щелепно-ли­­цевої хірургії та стоматології на Сло­­божанщині – розвиток післядипломної освіти лікарів. Х., 2008. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Ліндебаум Лев Мусійович / І. Г. Лісова // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55520

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55520

Кількість переглядів цього року:

2

Схожі статті

Голик
Людина  |  Том 6 | 2006
Г. П. Рузін
Богосевич
Людина  | Том 8 | 2008
В. С. Гриновець
Праведников
Людина  | 2023
О. А. Юрчишина

Нагору