ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Ліницький Петро Іванович

ЛІНИ́ЦЬКИЙ Петро Іванович (23. 11(05. 12). 1839, м. Лебедин Харків. губ., нині Сум. обл. – 13(26). 06. 1906, Київ) – філософ, богослов. Навч. у Охтир. духов. училищі (нині Сум. обл.) та Харків. духов. семінарії, 1865 закін. Київ. духовну академію (однокурсник І. Нечуя-Левицького), де відтоді й працював: від 1869 – доцент, від 1871 – екстраординар., від 1876 – ординар., від 1905 – засл. проф. філософії, водночас від 1869 – завідувач кафедри історії філософії, від 1887 – завідувач кафедри логіки та метафізики. Вивчав проблеми історії філософії, релігії, гносеології, етики, естетики та літературо­знавства. Вирішуючи осн. пи­тання філософії, визнавав на­явність двох начал – матерії та духу; людину розглядав як єдність її матеріал. тіла і духу; вважав, що протягом усієї історії філософії триває теор. боротьба ідеалізму та реалізму; важливу роль у вихованні людини надавав духов. фактору. В соц. філософії виходив з того, що людина є діяльною істотою, а її праця – джерелом матеріал. і морал. добробуту. Заперечував соц. революції та рев. пе­ретворення, обстоював необхідність морал. вдосконалення особи та суспільства. Вміщував пу­блікації у часописі «Вера и Разум» (видавала Харків. духовна семінарія) та «Трудах Киевской духовной академии». Хрещений батько М. Булгакова. Похов. на кладовищі Флорів. монастиря на Замковій горі.

Пр.: Общий взгляд на философию // Тр. Киев. духов. академии. 1867. Т. 4; Обзор философских учений. К., 1874; Идеализм и реализм. Х., 1888; Мы­шление научное и ненаучное. Х., 1894; Основные вопросы философии. Опыт систематического изложения философии. К., 1901; Пособие к апологетическому богословию. Философия веры. К., 1904; Славянофильство и за­падничество. К., 1904; О воспитании // Вера и Разум. 1908; Сочинения: В 5 т. Т. 1. Мелитополь, 2012.

Літ.: Шупик-Мозгова Н. Г. Петро Лі­­ницький: Життєвий шлях і духовна спад­щина. К., 1997; Шудрик І. О. Петро Лі­­ницький про співвідношення матеріального і духовного в людині // Люди­­на: дух, душа, тіло: Мат. 4-ї Міжнар. наук.-теор. конф. (21–22 груд. 2000). С., 2000; Його ж. Український філософ та богослов Петро Ліницький (1839–1906) і Сло­­божанщина // Віра і Розум. 2001. № 2.

І. О. Шудрик

Основні праці

Общий взгляд на философию // Тр. Киев. духов. академии. 1867. Т. 4; Обзор философских учений. К., 1874; Идеализм и реализм. Х., 1888; Мы­шление научное и ненаучное. Х., 1894; Основные вопросы философии. Опыт систематического изложения философии. К., 1901; Пособие к апологетическому богословию. Философия веры. К., 1904; Славянофильство и за­падничество. К., 1904; О воспитании // Вера и Разум. 1908; Сочинения: В 5 т. Т. 1. Мелитополь, 2012.

Рекомендована література

  1. Шупик-Мозгова Н. Г. Петро Лі­­ницький: Життєвий шлях і духовна спад­щина. К., 1997;Google Scholar
  2. Шудрик І. О. Петро Лі­­ницький про співвідношення матеріального і духовного в людині // Люди­­на: дух, душа, тіло: Мат. 4-ї Міжнар. наук.-теор. конф. (21–22 груд. 2000). С., 2000;Google Scholar
  3. Його ж. Український філософ та богослов Петро Ліницький (1839–1906) і Сло­­божанщина // Віра і Розум. 2001. № 2. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Ліницький Петро Іванович / І. О. Шудрик // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55536

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55536

Схожі статті

Зусін
Людина  |  Том 11 | 2011
І. А. Ленцов
Корнієнко
Людина  |  Том 14 | 2016
О. Г. Левченко
Кудрявець
Людина  |  Том 15 | 2014
С. Д. Шербан

Нагору