ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лісневич Лариса Олексіївна

ЛІСНЕ́ВИЧ Лариса Олексіївна (31. 10. 1947, Київ) – фізіолог, біохімік рослин. Дочка О. Хоменка. Доктор біологічних наук (2000). Премія ім. В. Юр’єва НАНУ (2002). Закін. Київський університет (1970). Відтоді працювала в Інституті фізіології рослин і генетики НАНУ (з перервою): 2000–08 – завідувач відділу молекуляр. генетики; 1981–92 – в Інституті цукр. буряків УААН; від 2008 – гол. н. с. Нац. наук. с.-г. б-ки НААНУ (усі – Київ). Наукові дослідження: молекулярні марке­ри (запасні білки, ізоферменти, ДНК) в аналізі генет. поліморфізму різних видів буряків, м’якої пшениці, кукурудзи та його застосування в генетиці й селекції цих культур.

Пр.: Каталог генофонда свеклы. Ха­­рактеристика отечественных сортов сахарной свеклы по белковым форму­лам. К., 1991 (спів­авт.); 11S глобулины в идентификации сортов и линий сахарной свеклы // Идентификация сор­тов и регистрация генофонда культур. растений по белкам семян: Сб. ст. С.-Пе­тербург, 2000; Запасні білки насіння буряків (гетерогенність, функціо­нальна роль, поліморфізм). К., 2001; Молекулярні маркери пшениці: принципи і застосування в генетико-селекційних дослідженнях. К., 2008; Історичні пріоритети створення однонасінних форм цукрових буряків україн­ськими та американськими вче­ними // Цукр. буряки. 2012. № 5.

О. М. Тищенко

Основні праці

Каталог генофонда свеклы. Ха­­рактеристика отечественных сортов сахарной свеклы по белковым форму­лам. К., 1991 (спів­авт.); 11S глобулины в идентификации сортов и линий сахарной свеклы // Идентификация сор­тов и регистрация генофонда культур. растений по белкам семян: Сб. ст. С.-Пе­тербург, 2000; Запасні білки насіння буряків (гетерогенність, функціо­нальна роль, поліморфізм). К., 2001; Молекулярні маркери пшениці: принципи і застосування в генетико-селекційних дослідженнях. К., 2008; Історичні пріоритети створення однонасінних форм цукрових буряків україн­ськими та американськими вче­ними // Цукр. буряки. 2012. № 5.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лісневич Лариса Олексіївна / О. М. Тищенко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55635

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55635

Схожі статті

Овчаренко
Людина  |  Том 24 | 2022
С. В. Фицайло
Варшавський
Людина  |  Том 4 | 2005
С. В. Ільєвич, О. І. Недашківський
Грунський
Людина  |  Том 6 | 2006
Т. Б. Лукінова

Нагору