ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лісова Світлана Валеріївна

ЛІСОВА́ Світлана Валеріївна (16. 11. 1946, Рівне) – педагог. Доктор педагогічних наук (1996), професор (2005). Закін. Рівнен. пед. інститут (1988), де й працює від 1991 (з перервою; нині гуманітар. університет): від 2013 – завідувач кафедри теорії та методики профес. освіти; 1997–2000 – завідувач кафедри педагогіки і психології Рівнен. інституту слов’янознавства Київ. інституту «Слов’ян. університет»; 2000–01 – професор кафедри педагогіки, 2001–02 – декан факультету довузів. підготовки та післядиплом. освіти, 2002–04 – декан пед. ф-ту, 2004–13 – директор Інституту пед. освіти Міжнар. екон.-гуманітар. університету (Рівне). Наукові дослідження: трудове навч. і профес. орієнтація учнів. та студент. молоді; вдосконалення навч.-вихов. процесу в школі та ВНЗі; забезпечення якості освіти у контексті євроінтеграц. процесів; теор.-методол. засади особистісно орієнтованої освіти. Авторка роз­ділів у кн. «Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід» (2011), «Теоретичні і при­кладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі» (2012), «Професійна педагогічна освіта: структура педагогічних знань» (2014; усі – Житомир) та ін.

Пр.: Формування культури праці в учнівської молоді. Р., 1995; Прогресив­ні педагогічні технології й освітні моде­лі // Оновлення змісту, форм і методів навчання: Зб. наук. пр. Р., 2005. Вип. 23; Порівняльна педагогіка: Навч.-метод. посіб. Р., 2008; Естетична культура осо­бистості як складова підготовки майбутнього фахівця в системі професійної освіти // Вісн. Житомир. університету. Сер. Пед. науки. 2010. Вип. 50.

О. А. Дубасенюк

Основні праці

Формування культури праці в учнівської молоді. Р., 1995; Прогресив­ні педагогічні технології й освітні моде­лі // Оновлення змісту, форм і методів навчання: Зб. наук. пр. Р., 2005. Вип. 23; Порівняльна педагогіка: Навч.-метод. посіб. Р., 2008; Естетична культура осо­бистості як складова підготовки майбутнього фахівця в системі професійної освіти // Вісн. Житомир. університету. Сер. Пед. науки. 2010. Вип. 50.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лісова Світлана Валеріївна / О. А. Дубасенюк // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55662

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55662

Кількість переглядів цього року:

12

Схожі статті

Донник
Людина  |  Том 8 | 2024
О. В. Кононова
Конет
Людина  |  Том 14 | 2016
В. С. Прокопчук

Нагору