ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Літературно-наукова бібліотека

«ЛІТЕРАТУ́РНО-НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА»

1) – серія дешевих книжок, розрахованих на широке коло незаможних читачів з метою дати обсяг знань, потрібний для самоусвідомлення українців як нації. Видавав 1889–98 у Львові І. Фран­ко влас. коштом. У 1-й частині (1889–97, 18 книжечок у 34 вип. розміром 13,5 × 10,4 см) вміщено: вірш «Перебендя» Т. Шевченка (переднє слово І. Франка), легенду «Смерть Каїна» (обидва – 1889), зб. «Листочки до вінка на могилу Шевченка в XXIX роковини єго смерти» (1890, співавтор М. Драгоманов), дослідж. «Іван Вишенський і єго твори» (1895), «Як я став казенним радикалом» (1897) І. Франка, зб. поезій «На новий шлях» (1891) Уляни Крав­ченко, оповідання «В обіймах старшого брата» (1892) А. Крим­ського; ст. «Австро-руські спомини (1867–1877)» (1899–90, 1892), «З історії публічного виховання в сучасній Европі» (1890) та «Чудацькі думки про українську національну справу» М. Драгоманова, «Шевченкові ідеали і українська дійсність» П. Тучапського (обидва – 1892), «Українські баптисти і їх часопис “Бесіда” за 1894 р.» Лесі Українки, «І ми в Європі (протест галицьких русинів проти мадярського тисячоліття)» (обидві – 1895) та ін. У 2-й («новій») частині (1894–98, 11 назв, розмір – 20 × 13 см, переважно передруки із ж. «Житє і слово») – драма-казка «Сон князя Святослава» і драма «Ка­м’яна душа» (обидві – 1895), ко­медія «Учитель» (1896), повість «Для домашнього огнища» (1897) І. Франка та в його перекл. із грец. мови драма «Едіп-цар» Софокла (1894), із рос. – поема «Гімн діві неба» М. Чернишевського (1895, додана до брошури «Чернишевський М. Г. Біографічний нарис» П. Граба [Грабовського]), із франц. – кн. «Житє Ісуса Христа» Ф. Дідона, М. Вер­на (1897); у перекл. В. Щурата – старофранц. епос «Пісня про Ро­лянда» (1895), у перекл. А. Крим­ського – кн. «Народні казки та вигадки, їх мандрівки та переміни» В. Клоустона (з англ.), «Шаг-наме, або Іранська книга царів» Фірдовсія (із перс.; обидві – 1896), праця «Знесення панщини в Галичині. Причинок до історії суспільного життя і су­спільних поглядів 1830–1848 рр.» І. Заневича [О. Терлецького] (1895) та ін. Перші 13 книжечок видано у друкарні НТШ, інші – у Нар. друкарні В. Манєцького. Серія потребує ґрунтов. студій для літ. оцінки випусків, розгляду їх із книгозн. боку та у контексті журналіст. діяльності І. Франка, під кутом зору книговидавн. справи в Україні.

2) – серія книжк. видань (1901–17) Українсько-руської видавничої спілки, яку редагував В. Гна­тюк за участі І. Франка та ін. Вийшло 117 назв у 162-х вип. у м’яких різного кольору обкладинках; на звороті остан. обкладинки – бібліографія поперед. випусків серії. Пропагувала реа­ліст. твори відомих укр., рос. і зх.-європ. письменників, наук.-популярні праці з природо- та суспільствознавства. Паралель­но з «Л.-н. б.» видано т. зв. велику серію «Белетристична бібліотека», в якій в укр. перекл. надрук. понад 150 книжок укр. і світ. літ-ри.

Літ.: Павлик М. Про русько-українські читальні. Л., 1887; Катальоґ видань Українсько-руської видавничої спілки у Львові: 1899–1912. Л., 1913; Черемшина Марко. Фраґмент моїх споминів про Івана Франка // І. Франко у спогадах сучасників. Л., 1956; Дей О. І. З історії українських революційно-демократичних видань: («Літературно-наукова бібліотека» Івана Франка) // РЛ. 1964. № 6; Книга і друкарство на Україні. К., 1965; Якимович Б. Книга. Просвіта. Нація: Видавнича діяльність І. Франка в 70–80 роках XIX ст. Л., 1996; Його ж. Новий етап видавничої діяльності Івана Франка: «Літературно-наукова бібліотека» // І. Франко – письменник, мислитель, громадянин. Л., 1998; Його ж. Іван Франко та його «Літературно-наукова бібліотека» // Схід. 2007. № 3.

Б. З. Якимович

Рекомендована література

  1. Павлик М. Про русько-українські читальні. Л., 1887;Google Scholar
  2. Катальоґ видань Українсько-руської видавничої спілки у Львові: 1899–1912. Л., 1913;Google Scholar
  3. Черемшина Марко. Фраґмент моїх споминів про Івана Франка // І. Франко у спогадах сучасників. Л., 1956;Google Scholar
  4. Дей О. І. З історії українських революційно-демократичних видань: («Літературно-наукова бібліотека» Івана Франка) // РЛ. 1964. № 6;Google Scholar
  5. Книга і друкарство на Україні. К., 1965;Google Scholar
  6. Якимович Б. Книга. Просвіта. Нація: Видавнича діяльність І. Франка в 70–80 роках XIX ст. Л., 1996;Google Scholar
  7. Його ж. Новий етап видавничої діяльності Івана Франка: «Літературно-наукова бібліотека» // І. Франко – письменник, мислитель, громадянин. Л., 1998;Google Scholar
  8. Його ж. Іван Франко та його «Літературно-наукова бібліотека» // Схід. 2007. № 3. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Літературно-наукова бібліотека / Б. З. Якимович // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55808

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55808

Кількість переглядів цього року:

16

Схожі статті

Львівська обласна наукова медична бібліотека
Бібліотеки  | Том 18 | 2017
Я. М. Лозинська

Нагору