ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Ліфшиць Ілля Михайлович

ЛІ́ФШИЦЬ Ілля Михайлович (31. 12. 1916 (13. 01. 1917), Харків – 23. 10. 1982, Москва) – фізик. Син Михайла, брат Євгена Ліфшиців. Доктор фізико-математичних наук (1942), професор (1943), академік АН УРСР (1967) і АН СРСР (1970). Ленін. (1967), ім. Л. Мандельштама АН СРСР (1952) та ім. Ф. Саймона Англ. Королів. фіз. товариства (1962) премії. Державні нагороди СРСР. Закін. Хар­ків. університет (1936), Харків. мех.-ма­­шинобуд. інститут (1938). Працював 1937–68 у Харків. фіз.-тех. інституті АН УРСР: від 1941 – зав. теор. відділу; водночас від 1944 – завідувач кафедри статист. фізики та термодинаміки Харків. університету; від 1969 – зав. теор. відділу Інституту фіз. проблем АН СРСР (Москва); водночас 1964–77 – професор кафедри квант. теорії, 1978–82 – професор кафедри фі­зики низьких т-р Моск. університету. Дослідж. стосувалися теор. фізики та теорії твердого тіла. Встановив зв’язок між властивостями металів і топологією поверхні Фермі, що згодом дало можливість розвинути електронну теорію металів. Уперше дослідив енергет. спектр кристалів за наявності дефектів, роз­робив теорію шарових та ниткоподіб. структур, теорію процесів двій­нування (1948). Вивчав фазові переходи ІІ роду та кінетику переходів металу із надпровід. до нормал. стану при дії магніт. поля. Побудував теорію фазових переходів І при низьких т-рах. Передбачив фазовий перехід ІІ роду (1960) та явище квант. дифузії (1969). Творець сучас. динаміч. теорії твердого тіла та фізики квант. кристалів. У дитинстві розпочав збирати марки, був прихильником хронол. колекціонування. Його колекція була присвячена маркам Рос. імперії, СРСР і європ. країн, у ній нараховувалося понад 200 тис. шт.

Пр.: К теории магнитной восприим­чивости металлов при низких температурах // ЖЭТФ. 1955. Т. 29 (спів­авт.); О кинетике диффузионного распада пересыщенных твердых растворов // Там само. 1958. Т. 35(2) (спів­авт.); Об аномалиях электронных характеристик металла в области больших давле­ний // Там само. 1960. Т. 38(5); О струк­туре энергетического спектра и кван­товых состояниях неупорядоченных конденсированных систем // УФН. 1964. Т. 83(4); Некоторые вопросы статистической теории биополимеров // ЖЭТФ. 1968. Т. 55(6); Электронная тео­рия металлов. Москва, 1971 (спів­авт.); Введение в теорию неупорядоченных систем. Москва, 1982 (спів­авт.); Избран­ные труды. Физика реальных кристаллов и неупорядоченных систем. Мос­ква, 1987; Избранные труды. Электрон­ная теория металлов. Физика полиме­ров и биополимеров. Москва, 1994.

Літ.: Илья Михайлович Лифшиц: Мат. к биобиблиографии ученых Харьков. університета. Х., 1969; Илья Михайлович Лиф­шиц. 1917–1982: Мат. к биобиблиографии ученых СССР. Сер. Физики. Москва, 1989. Вып. 35; Илья Михайлович Лиф­шиц. Ученый и человек. Х., 2006.

Ю. М. Ранюк

Основні праці

К теории магнитной восприим­чивости металлов при низких температурах // ЖЭТФ. 1955. Т. 29 (спів­авт.); О кинетике диффузионного распада пересыщенных твердых растворов // Там само. 1958. Т. 35(2) (спів­авт.); Об аномалиях электронных характеристик металла в области больших давле­ний // Там само. 1960. Т. 38(5); О струк­туре энергетического спектра и кван­товых состояниях неупорядоченных конденсированных систем // УФН. 1964. Т. 83(4); Некоторые вопросы статистической теории биополимеров // ЖЭТФ. 1968. Т. 55(6); Электронная тео­рия металлов. Москва, 1971 (спів­авт.); Введение в теорию неупорядоченных систем. Москва, 1982 (спів­авт.); Избран­ные труды. Физика реальных кристаллов и неупорядоченных систем. Мос­ква, 1987; Избранные труды. Электрон­ная теория металлов. Физика полиме­ров и биополимеров. Москва, 1994.

Рекомендована література

  1. Илья Михайлович Лифшиц: Мат. к биобиблиографии ученых Харьков. університета. Х., 1969;Google Scholar
  2. Илья Михайлович Лиф­шиц. 1917–1982: Мат. к биобиблиографии ученых СССР. Сер. Физики. Москва, 1989. Вып. 35;Google Scholar
  3. Илья Михайлович Лиф­шиц. Ученый и человек. Х., 2006. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Ліфшиць Ілля Михайлович / Ю. М. Ранюк // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55881

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55881

Кількість переглядів цього року:

22

Схожі статті

Гладких
Людина  | 2023
М. В. Міюсов
Бальнеологія
Наука і вчення  | Том 2 | 2003
Л. А. Пиріг
Падляк
Людина  | 2024
І. П. Скаб

Нагору