ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Ліцей

ЛІЦЕ́Й (від грец. Λύχειου – район на околиці Афін, де був зведений храм Аполлона Лікейського) – тип середнього навчального за­кладу. Історично першим Л. вва­жають засн. 335 р. до н. е. Ари­стотелем давньогрец. філос. школу, що отримала назву від храму Аполлона Лікейського. В епоху Відродження Л. називали школи, де готували до навч. в університетах. Як середні навч. заклади Л. діяли у Франції (створ. 1802 наказом Наполеона Бонапарта за зразком єзуїт. колегій), на відміну від коледжів, які утримували общини, їх фінансувала держава. У багатьох країнах Л. об’єднано з г-зіями; у деяких – термін «Л.» використовували для позначення особливого етапу підготовки між осн. класами заг.-осв. школи і ВНЗами. В Італії Л. називали 3 вищі гімназ. класи, у Німеччині від 1912 вони діяли як жін. навч. заклади. Нині Л. функціонують у деяких країнах Зх. Європи, Лат. Америки та Африки. У Франції вони є єдиним типом серед. заг.-осв. школи з 7-річ. терміном навч. (на базі 5-річ. початк. школи). В Італії розрізняють Л. класичні і реальні (термін навч. – 5 р., на базі 5-річ. початк. і 3-річ. проміж. школи). У Швейцарії (у франкомов. кантонах) Л. – 3–4-річні старші цикли серед. школи, у Бельгії – середні школи для дівчат, у Польщі – 4-річні школи, які надають повну середню освіту. У Рос. імперії у 19 ст. працювали 6 Л., зокрема на укр. землях Кременецький ліцей, Ніжин. і Рішельєв. (в Одесі) ліцеї. Нині Л. на­зивають заклади серед. профес. освіти (колишні ПТУ), школи вузької спеціалізації (юрид., худож.-естет., інформ.-технол. та ін.), деякі освітні установи при університетах та академіях. Найчастіше Л. – заклади для здіб­них та обдаров. дітей, що забезпечують здобуття освіти на рівні світ. стандартів, надають поглиблене вивчення предметів, здійснюють наук.-практ. підготовку, задовольняють освітні запити учнів. Згідно із Законом України «Про освіту», «Інструкцією МОН України про організацію та діяльність ліцею» до Л. зараховують учнів від 14 до 17 р., які закінчили 7(9) клас заг.-осв. школи (або відповід. клас гімназії) і пройшли конкурс. відбір. Відомі Л. в Україні: Київський військовий ліцей ім. І. Богуна, Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Крут, Вінн. тех. ліцей, Дрогоб. пед. ліцей, Житомир. профес. політех. ліцей, Київ. спорт. ліцей-інтернат, Львів. екон. ліцей, Львів. фіз.-матем. ліцей, Черкас. гуманітарно-правовий ліцей тощо.

С. І. Очеретянко

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Ліцей / С. І. Очеретянко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55904

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55904

Схожі статті

Наукові записки
Світ-суспільство-культура  | Том 22 | 2020
Т. Д. Антонюк
Краєзнавець Прикарпаття
Світ-суспільство-культура  | Том 15 | 2014
М. Ю. Косило
Олександрійські вісті
Світ-суспільство-культура  | Том 24 | 2022
К. М. Курилишин

Нагору