ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лішко Валерій Казимирович

ЛІШКО́ Валерiй Казимирович (26. 10. 1937, Київ) – бiохiмiк. Доктор біологічних наук (1975), академік НАНУ (1982). Премія ім. О. Палладіна АН УРСР (1980). Державна премія СРСР (1985). Закiн. Київ. університет (1960). Відтоді до 2000 працював в Iн-тi бiохiмiї НАНУ (з перервою): 1970–72 – заступник директора з наукової роботи, 1977–89 – директор, водночас 1977–82 – зав. лаб. біомембран, від 1982 – завідувач відділу нейрохімії; 1972–77 – зав. лаб. біохімії нерв. системи Інституту фізіології АН УРСР (обидва – Київ); за сумісн. 1982–91 – професор кафедри біохімії Київ. університету. Гол. ред. «Украинского биохимического журнала» (1981–89). Наукові дослідження: питання нейрохімії і мембранології; молекуляр­нi механiзми актив. i пасив. транс­портування iонiв крiзь мембрани. Запропонував модель актив. іонного переносу. Використав мембраннi везикули як модель для дослідж. актив. транс­порту­вання iонiв. Систематизував данi щодо механiзму функцiонуван­ня структур. орг-цiї i бiол. ролi натрiєвого насоса бiол. мембран. Запропонував метод iден­тифiкацiї каналiв нерв. та м’язо­вих мембран у безклiтин. сис­темi. Встановив, що деякi елементи iонних каналiв можуть iснувати у виглядi розчин. бiлкiв, здатних взаємодiяти зі штуч. мембранами i створювати в них трансмембранно локалiзованi структури. Обґрунтував роль мем­бран. холестеролу в перебігу остан. етапу екзоцитозу. Опи­сав фізіол. механізм, який обмежує збільшення тромбу при пошкодженні кров’яної судини.

Пр.: Натриевый насос биологических мембран. К., 1977; Влияние компонентов крови на стабильность липосом // УБЖ. 1985. Т. 57, № 4 (спів­авт.); Мембраны и жизнь клетки. К., 1987 (спів­авт.); Plasminogen on the sur­faces of fibrin clots prevents adhesion of leukocytes and platelets // J. Thrombosis Haemostasis. 2010. № 8(4) (спів­авт.); The fusion of synaptic vesicle membra­nes studied by lipid mixing: the R18 flu­orescence assay validity // Chemistry and Physics of Lipids. 2010. Vol. 163, № 8 (спів­авт.); The assembly of nonad­hesive fibrinogen matrices depends on the αC regions of the fibrinogen mole­cule // J. Biological Chemistry. 2012. № 287(50) (спів­авт.).

Літ.: Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984.

Н. Г. Гіммельрейх, В. І. Назаренко

Основні праці

Натриевый насос биологических мембран. К., 1977; Влияние компонентов крови на стабильность липосом // УБЖ. 1985. Т. 57, № 4 (спів­авт.); Мембраны и жизнь клетки. К., 1987 (спів­авт.); Plasminogen on the sur­faces of fibrin clots prevents adhesion of leukocytes and platelets // J. Thrombosis Haemostasis. 2010. № 8(4) (спів­авт.); The fusion of synaptic vesicle membra­nes studied by lipid mixing: the R18 flu­orescence assay validity // Chemistry and Physics of Lipids. 2010. Vol. 163, № 8 (спів­авт.); The assembly of nonad­hesive fibrinogen matrices depends on the αC regions of the fibrinogen mole­cule // J. Biological Chemistry. 2012. № 287(50) (спів­авт.).

Рекомендована література

  1. Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лішко Валерій Казимирович / Н. Г. Гіммельрейх, В. І. Назаренко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-55911

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

55911

Кількість переглядів цього року:

16

Схожі статті

Нікітін
Людина  |  Том 23 | 2021
О. С. Журавльова
Гула
Людина  |  Том 6 | 2006
В. І. Назаренко
Донченко
Людина  |  Том 8 | 2024
В. І. Назаренко

Нагору