ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лобода Світлана Миколаївна

ЛОБОДА́ Світлана Миколаївна (01. 08. 1973, м. Лисичанськ Ворошиловгр., нині Луган. обл.) – фахівець у галузі соціальних комунікацій. Канд. філол. (2002), д-р пед. (2011) н., професор (2013). Закін. Луган. пед. інститут (1995), де відтоді й працює (нині Луган. університет): 2002–12 – зав. н.-д. відділу з редакц.-видавн. діяльності, від 2012 – завідувач кафедри видавн. справи, реклами і зв’язків з громадськістю. Вивчає історію розвитку видавн. справи в Україні, проблеми сучас. книго- та журналістикознавства. Уклала бібліогр. покажчик «Проблема пе­дагогічної творчості вчителя на сторінках української педагогічної преси XX століття» (Лг., 2010).

Пр.: Педагогическая публицистика в системе допрофессиональной подго­товки студентов-иностранцев: Учебно-метод. пособ. Лг., 2007; Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси XX століття: протистояння ідей. Лг., 2010; Українська педагогічна преса XX століття: Істор.-бібліогр. дослідж. Лг., 2010; Педагогічна преса 1920–1930 рр. як засіб формування суспільно-політичної свідомості // Педагогіка формування твор. особистості у вищій і заг.-осв. школах: Зб. наук. пр. З., 2012. Вип. 79.

О. М. Хорунжа

Основні праці

Педагогическая публицистика в системе допрофессиональной подго­товки студентов-иностранцев: Учебно-метод. пособ. Лг., 2007; Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси XX століття: протистояння ідей. Лг., 2010; Українська педагогічна преса XX століття: Істор.-бібліогр. дослідж. Лг., 2010; Педагогічна преса 1920–1930 рр. як засіб формування суспільно-політичної свідомості // Педагогіка формування твор. особистості у вищій і заг.-осв. школах: Зб. наук. пр. З., 2012. Вип. 79.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лобода Світлана Миколаївна / О. М. Хорунжа // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-56032

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

56032

Кількість переглядів цього року:

18

Схожі статті

Водолазька
Людина  | 2023
Т. С. Крайникова
Маркова
Людина  |  Том 19 | 2018
Г. І. Ковальчук
Циховська
Людина  | 2024
Є. В. Ромат

Нагору