ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Ловмянський Генрик

ЛОВМЯ́НСЬКИЙ Генрик (Łowmiański Henryk; 22. 08. 1898, с. Даугудзі, нині Даугуджяй, Литва – 04. 09. 1984, м. Познань, Польща) – польсь­кий історик-медієвіст. Доктор габіліт. (1932), дійс. чл. Польс. АН (1956). Навч. у серед. школах м. Вільно (нині Вільнюс) і Чернігова (від 1915), на істор.-філол. факультеті Університету св. Володимира у Києві (від 1916), закін. гуманітар. факультет Вілен. університету зі ступ. д-ра (1924). У 1925–26 поглиблював знання в Париз. університеті. Працював у Вілен. університеті (з перервою): від 1932 – завідувач кафедри історії Сх. Європи; 1929–32 і від 1943 – в архіві Вільно. 1945 у рамках т. зв. обміну насел. між Польщею і СРСР виїхав спочатку до м. Лодзь, а згодом – до Познані, де очолював каф. історії Сх. Європи (від 1951 – каф. історії СРСР) та Інститут історії (до 1968) Познан. університету; водночас 1953–62 – завідувач відділу історії феодал. Польщі Інституту історії Польс. АН. Був головою Комісії істориків Польщі та СРСР, почес. чл. багатьох польс. та іноз. наук. т-в. Вивчав процеси формування суспільства і зародження Литов. держави; проблеми середньовіч. історії Польщі, які роз­глядав у поєднанні госп., політ., соц.-культур. явищ і в контексті взаємин балт. та слов’ян. народів; доводив високий рівень розвитку міської культури Великого князівства Литовського. У післявоєн. час зосередив увагу на дослідж. давньої історії слов’ян. народів та їхніх взаємин між собою і з сусідами. 1963–85 опубл. фундам. працю «Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e.» (у 6-ти томах і 7-ми книгах), в якій узагальнив тогочас. стан вивчення ранньої історії слов’ян. народів, заперечив норман. теорію походження державності. У низці праць торкався питань давньої історії України, зокрема генезису Київ. Русі, проблематики Червен. градів і Волині, передумов Переяслав. ради 1654, які висвітлював на підставі глибокого знан­ня істор. джерел.

Пр.: Studia nad początkami społe­czeń­stwa i państwa litewskiego. Т. 1–2. Wilno, 1931–32; Podstawy gospodarcze formo­wania się państw słowiańskich. War­sza­wa, 1953; Zagadnienie roli Normanów w genezie państw słowiańskich. Warszawa, 1957; Religia Słowian i jej upadek. War­szawa, 1979; Studia nad dziejami Sło­wian­szczyzny, Polski i Rusi w wiekach śred­nich. Poznań, 1986.

Літ.: Studia Historica. W 35-lecie pra­cy naukowej Henryka Łowmiańskiego. War­szawa, 1958; Słowianie w dziejach Europy (W 75-lecie urodzin i 50-lecie pracy nau­kowej Profesora Henryka Łowmiańskiego). Poznań, 1974; Profesor Henryk Łow­miań­ski. Życie i dzieło. Poznań, 1995.

Л. О. Зашкільняк

Основні праці

Studia nad początkami społe­czeń­stwa i państwa litewskiego. Т. 1–2. Wilno, 1931–32; Podstawy gospodarcze formo­wania się państw słowiańskich. War­sza­wa, 1953; Zagadnienie roli Normanów w genezie państw słowiańskich. Warszawa, 1957; Religia Słowian i jej upadek. War­szawa, 1979; Studia nad dziejami Sło­wian­szczyzny, Polski i Rusi w wiekach śred­nich. Poznań, 1986.

Рекомендована література

  1. Studia Historica. W 35-lecie pra­cy naukowej Henryka Łowmiańskiego. War­szawa, 1958;Google Scholar
  2. Słowianie w dziejach Europy (W 75-lecie urodzin i 50-lecie pracy nau­kowej Profesora Henryka Łowmiańskiego). Poznań, 1974;Google Scholar
  3. Profesor Henryk Łow­miań­ski. Życie i dzieło. Poznań, 1995. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Ловмянський Генрик / Л. О. Зашкільняк // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-56070

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

56070

Схожі статті

Блавацький
Людина  |  Том 3 | 2004
В. М. Гайдабура
Ігнатенко
Людина  |  Том 11 | 2016
І. В. Мухін, Г. К. Северин
Бахрушин
Людина  |  Том 2 | 2003

Нагору