ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Логвиненко Микола Васильович

ЛОГВИНЕ́НКО Микола Васильович (14. 10. 1914, м. Короча Курс. губ., нині Бєлгород. обл., РФ – 17. 06. 1998, С.-Пе­тербург) – геолог. Батько В. Лог­виненка. Доктор геолого-мінералогічних наук (1949), професор (1950). Держ. пре­мія СРСР (1976). Закін. Харків. університет (1937), де відтоді з перервою й працював: 1952–64 – професор кафедри мінералогії та кристалогра­фії, завідувач кафедри петрографії. 1944–52 – у Харків. гірн. інституті: 1944, 1947–49 – завідувач кафедри геології, 1945–46 – доцент кафедри підмурів і фундаментів, 1949–52 – завідувач кафедри геології та гідрогеології; за сумісн. 1952–55 – проф. Харків. інституту інж. залізнич. транс­порту; 1967–88 – засн. і завідувач кафедри літології та мор. геології, 1988–98 – професор кафедри літології, мор. та нафт. геології С.-Пе­тербур. університету; водночас від 1964 очолював відділ геології вугілля Всесоюз. н.-д. геол.-розв. інституту (Ленінград, нині С.-Пе­тербург). Досліджував мінерали осад. порід, теригенні осад. породи, донні осади океанів, літологію та літодинаміку прибереж. зони морів, вторинні зміни осадів і порід. Виявив осн. закономірності діагенезу та постдіагенет. процесів.

Пр.: Литология и палеогеография продуктивной толщи донецкого карбона. Ленинград, 1953; Введение в методику исследования осадочных пород. Х., 1957; Литология и генезис таврической формации Крыма. Ленинград, 1961 (спів­авт.); Петрография осадочных пород: Учеб. Москва, 1967; 1976; 1984; Постседиментационные изменения оса­дочных пород. Ленинград, 1968; Перио­дические процессы в геологии. Ленин­град, 1976 (спів­авт.); Морская геология: Учеб. пособ. Ленинград, 1980; Ме­­тоды определения осадочных пород. Ленинград, 1986 (спів­авт.); Образование и изменение осадочных пород на континенте и в океане. Ленинград, 1987 (спів­авт.); Литология и литодинамика современных осадков восточной части Финского залива. Ленинград, 1988 (спів­авт.); Введение в геохимию экзогенных процессов: Учеб. пособ. С.-Пе­тербург, 1997.

Літ.: Литология и палеография. Вып. 5: Сб. науч. тр., посвященный 80-летию проф. Н. В. Логвиненко. С.-Пе­тербург, 1997; Соловьев В. О. Харьковская геологическая школа, ее роль в изучении и освоении нефтегазовых месторождений. Х., 2014.

В. А. Пересадько

Основні праці

Литология и палеогеография продуктивной толщи донецкого карбона. Ленинград, 1953; Введение в методику исследования осадочных пород. Х., 1957; Литология и генезис таврической формации Крыма. Ленинград, 1961 (спів­авт.); Петрография осадочных пород: Учеб. Москва, 1967; 1976; 1984; Постседиментационные изменения оса­дочных пород. Ленинград, 1968; Перио­дические процессы в геологии. Ленин­град, 1976 (спів­авт.); Морская геология: Учеб. пособ. Ленинград, 1980; Ме­­тоды определения осадочных пород. Ленинград, 1986 (спів­авт.); Образование и изменение осадочных пород на континенте и в океане. Ленинград, 1987 (спів­авт.); Литология и литодинамика современных осадков восточной части Финского залива. Ленинград, 1988 (спів­авт.); Введение в геохимию экзогенных процессов: Учеб. пособ. С.-Пе­тербург, 1997.

Рекомендована література

  1. Литология и палеография. Вып. 5: Сб. науч. тр., посвященный 80-летию проф. Н. В. Логвиненко. С.-Пе­тербург, 1997;Google Scholar
  2. Соловьев В. О. Харьковская геологическая школа, ее роль в изучении и освоении нефтегазовых месторождений. Х., 2014. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Логвиненко Микола Васильович / В. А. Пересадько // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-56103. – Останнє поновлення : 15 трав. 2024.

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2024-05-15

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

56103

Кількість переглядів цього року:

8

Схожі статті

Лавьоров
Людина  |  Том 16 | 2016
С. Б. Шехунова
Петрівський
Людина  | 2023
О. В. Дейнега
Блінов
Людина  |  Том 3 | 2004
Ю. Г. Розов

Нагору