ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Лопатинський Ярослав Борисович

ЛОПАТИ́НСЬКИЙ Ярослав Борисович (09. 11. 1906, м. Тифліс, нині Тбiлiсi – 10. 03. 1981, Донецьк) – математик. Доктор фізико-математичних наук (1946), академік АН УРСР (1965). Державна премія УРСР у галузі науки і техніки (1978). Закiн. Азерб. університет (Баку, 1926), де відтоді й працював. 1946–63 – у Львiв. університеті: 1953–63 – засн. і завідувач кафедри диференціал. рівнянь; 1963–65 – у Моск. інституті нафтохім. та газ. промисловості; 1966–81 – завідувач відділу рівнянь та частин. похідних Iн-ту приклад. математики i механiки АН УРСР (Донецьк); водночас 1966–71 – засн. і завідувач кафедри диференціал. рівнянь Донец. університету. Осн. праці з теорiї заг. лiнiй. елiптич. систем диференцiал. рiвнянь. Побудував для них фундам. мат­рицi та використав їх для дослi­дження локал. властивостей роз­в’язкiв. Дослiдив заг. крайовi за­дачi для елiптич. систем, визначив умову їх приведення до регуляр. iнтеграл. рiвнянь. Нині вiдомо, що ця умова є необхiд­ною та достатньою для нетеро­востi задач (умова Л.). Одержав формулу iндексу крайових задач для заг. елiптич. систем у зонах з кутовими точками. Розвинув застосування методiв Мор­са до нелiнiй. елiптич. рiвнянь.

Пр.: Основы линейной алгебры: Учеб. Л., 1959; Некоторые свойства сферических функций. К., 1978; О некоторых свойствах полиномиальных матриц. К., 1979; Введение в современную теорию дифференциальных уравнений в частных производных. К., 1980; Обык­но­венные дифференциальные уравнения: Учеб. пособ. К., 1984; Теория общих граничных задач: Избр. тр. К., 1984.

Лiт.: Данилюк И. И. и др. Ярослав Борисович Лопатинский (к 60-летию со дня рожд.) // УМН. 1967. 22, № 5; Ярослав Борисович Лопатинский // Ма­тем. жизнь в СССР. 1977. Т. 32; Вишик М. И. и др. Ярослав Борисович Лопатинский (некролог) // УМН. 1982. Т. 37.

О. А. Ковалевський

Основні праці

Основы линейной алгебры: Учеб. Л., 1959; Некоторые свойства сферических функций. К., 1978; О некоторых свойствах полиномиальных матриц. К., 1979; Введение в современную теорию дифференциальных уравнений в частных производных. К., 1980; Обык­но­венные дифференциальные уравнения: Учеб. пособ. К., 1984; Теория общих граничных задач: Избр. тр. К., 1984.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лопатинський Ярослав Борисович / О. А. Ковалевський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-56426

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

56426

Кількість переглядів цього року:

13

Схожі статті

Піротті
Людина  | 2024
Ю. Л. Геворкян
Деларю
Людина  |  Том 7 | 2007
В. О. Добровольський
Іцхакін
Людина  |  Том 11 | 2011
В. В. Стецкевич

Нагору