ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лопатін Олексій Костянтинович

ЛОПА́ТІН Олексій Костянтинович (03. 12. 1939, с. Ново-Іванівське Моск. обл.) – математик. Доктор фізико-математичних наук (1989), професор (2006). Державна премія України в галузі науки і техніки (1996). Закін. Київ. політех. інститут (1962) і Київ. університет (1965). Від 1963 з перервами викладав у них (від 2005 за сумісн. – професор кафедри матем. методів систем. аналізу Нац. тех. університету України «Київ. політех. інститут»). 1970–2000 працював у Інституті математики НАНУ; 1996–97 – професор кафедри математики Держ. університету інформ. технологій; 2002–05 – професор кафедри математики Академії муніцип. упр.; 1997–2001 – професор кафедри математики, від 2001 – завідувач кафедри інформ. технологій і математики, водночас від 2007 – декан факультету комп’ютер. наук Нац. академії упр. (усі – Київ). Напрями наук. дослідж.: методи збурень в задачах матем. фізики, алгебраїчно-геом. методи у теорії диференціал. рівнянь, тео­рії коливань і хвильових процесів у задачах наноелектрон. та біомолекуляр. кібернетики, нелінійні динамічні системи та теорія хаосу, статист. методи та методи неліній. прогнозування, методи систем. аналізу в економіці.

Пр.: Теоретико-групповой подход в асимптотических методах нелинейной механики. К., 1988 (спів­авт.); Математика для економістів. Ч. 2. Теорія ймовірностей та математична статистика. К., 1997 (спів­авт.); Теорія ймовірностей і математична статистика. К., 1999 (спів­авт.); Модели мировых фондов и финансовых рынков в условиях кризиса 2007–2009 годов и последующие периоды // Искуствен. интелект. 2012. № 3 (спів­авт.); Лекції з теорії динамічних систем та хаосу. К., 2012.

Ю. П. Зайченко

Основні праці

Теоретико-групповой подход в асимптотических методах нелинейной механики. К., 1988 (спів­авт.); Математика для економістів. Ч. 2. Теорія ймовірностей та математична статистика. К., 1997 (спів­авт.); Теорія ймовірностей і математична статистика. К., 1999 (спів­авт.); Модели мировых фондов и финансовых рынков в условиях кризиса 2007–2009 годов и последующие периоды // Искуствен. интелект. 2012. № 3 (спів­авт.); Лекції з теорії динамічних систем та хаосу. К., 2012.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лопатін Олексій Костянтинович / Ю. П. Зайченко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-56435

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

56435

Схожі статті

Євреїнов
Людина  |  Том 9 | 2009
Н. К. Трікаш
Крижицький
Людина  |  Том 15 | 2014
Г. С. Борисова
Литвиненко
Людина  |  Том 17 | 2016

Нагору