ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Колодяжний Василь Ілліч

КОЛО́ДЯЖНИЙ Василь Ілліч (29. 12. 1909 – ?) – філософ. Доктор філософських наук (1954), професор (1954). Закін. Моск. інститут історії, філософії та літ-ри (1932). Від 1934 – викл. філософії у ВНЗах; 1957–63 – завідувач кафедри філософії Укр. академії с.-г. наук (Київ). Вивчав філос. питання природознавства, зокрема біології. Виїхав до РФ.

Пр.: Философские вопросы теории видообразования и вида // Вест. Ле­­нингр. університета. 1954. № 10; Вопросы тео­­рии познания в трудах К. А. Тимирязе­­ва. Ленинград, 1955; Борьба К. А. Ти­­мирязева против «социального дарви­низма» // Ученые зап. Ленингр. університета. 1955. № 168; Из истории борьбы за дарвинизм в России (XIX в.) // Там само. 1956. № 196; До методологiчних пи­­тань сучасного природознавства // Наук. працi Укр. академії с.-г. наук. К., 1959. Т. 19; Фiлософське значення бiо­­логiчної теорiї Чарлза Дарвiна. К., 1960; Дарвинизм и философия. К., 1960 (спів­­авт.); Методологические вопросы со­­временной биологии // Филос. вопро­­сы совр. биологии. К., 1962.

В. А. Рижко

Основні праці

Философские вопросы теории видообразования и вида // Вест. Ле­­нингр. університета. 1954. № 10; Вопросы тео­­рии познания в трудах К. А. Тимирязе­­ва. Ленинград, 1955; Борьба К. А. Ти­­мирязева против «социального дарви­низма» // Ученые зап. Ленингр. університета. 1955. № 168; Из истории борьбы за дарвинизм в России (XIX в.) // Там само. 1956. № 196; До методологiчних пи­­тань сучасного природознавства // Наук. працi Укр. академії с.-г. наук. К., 1959. Т. 19; Фiлософське значення бiо­­логiчної теорiї Чарлза Дарвiна. К., 1960; Дарвинизм и философия. К., 1960 (спів­­авт.); Методологические вопросы со­­временной биологии // Филос. вопро­­сы совр. биологии. К., 1962.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Колодяжний Василь Ілліч / В. А. Рижко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-5694

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

14-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

філософ

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

5694

Кількість переглядів цього року:

2

Схожі статті

Міліянчук
Людина  |  Том 21 | 2019
Ю. М. Токарський
Коновалов
Людина  |  Том 14 | 2014
В. С. Савчук
Жеребкіна
Людина  |  Том 9 | 2009
В. В. Ларченко

Нагору