ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Коломацький район

КОЛОМА́ЦЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у пів­­нічно-західній частині Харківсь­­кої області. Межує з Краснокут. і Валків. р-нами Харків. обл. та Чутів. р-ном Полтав. обл. Утвор. 1923. Жит. потерпали від голодомору 1932–33, зазнали сталін. репресій. Від жовтня 1941 до ве­­ресня 1943 – під нім.-фашист. окупацією. 1931–35 та 1959–93 не існував. Пл. 0,3 тис. км2. Насел. 9007 осіб (2001, складає 83,8 % до 1989), переважно укра­­їнці. У складі р-ну – смт Коломак і 33 сільс. насел. пункти. Лежить на Полтав. рівнині. Протікає р. Ко­­ломак (притока Ворскли, бас. Дніпра). Ґрунти переважно чор­­ноземні. Пл. орних земель 22 тис. га, пасовищ – 1,8 тис. га, сіноко­­сів – 1,1 тис. га, лісів – 4,9 тис. га. Об’єкти природно-заповід. фон­­ду: ботан. заказники місц. значення Гришкове та Гуртовівка. У райцентрі – цукр. завод і хлібо­­при­ймал. підприємство. Працюють 11 с.-г. підприємств різної форми власності та 18 фермер. госп-в. Гол. культури: озима пшениця, цукр. буряки. Розвинуте тваринницт­­во. У К. р. – 2 навч.-вихов. комп­­лекси, 2 заг.-осв. школи, 3 дошкіл. навч. заклади, Будинок дит. і юнац. творчості, дит. муз. шко­­ла; рай. Будинок культури, 8 сільс. клубів, 7 сільс. бібліотек-філій; центр. рай. лікарня, 3 лікар. амбулаторії, 5 фельдшер.-аку­­шер. пунктів. Виходить г. «Коломаць­­кий край». Серед видат. уроджен­­ців – поет, перекладач, засл. діяч культури Вірм. АРСР В. Кочевсь­­кий (с. Різуненкове), актор, засл. арт. УРСР М. Гуртовий (с. Паще­­нівка), Герой Радянського Союзу С. Кра­­мар (с. Різуненкове).

М. О. Дяченко

Фотоілюстрації

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Коломацький район / М. О. Дяченко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-5715. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

14-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Населені пункти

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

5715

Кількість переглядів цього року:

8

Схожі статті

На вічну пам'ять Тарасови Шевченкови
Світ-суспільство-культура  | Том 22 | 2020
М. Й. Шалата
Новини Сватівщини
Періодика  | Том 23 | 2021
О. В. Либа, О. В. Літвінова-Фень
Китай
Водойми  | Том 13 | 2013
Г. А. Ромалійський

Нагору