ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лукасевич Ян-Леопольд

ЛУКАСЕ́ВИЧ Ян-Леопольд (21. 12. 1878, Львів – 13. 02. 1956, Дублін) – філософ, математик. Доктор математики та філософії (1902). Учень К. Твардовського. Закін. Львівський університет (1902). Працював у ньому: 1906–09 – приват-доцент, 1911–14 – надзвич. проф. з логіки та філософії. 1909–10 жив у м. Ґрац (Австрія), брав участь у семінарах А. Мейнонґа. Від 1915 – у Варшав. університеті: 1916–18 – директор Інституту філософії, 1920–39 – проф., від 1924 – почес. проф., завідувач кафедри філософії, 1922–23 та 1931–32 – ректор; 1919 – міністр освіти Польщі. Керував запровадженням польс. освіт.-наук. програми, яка мала замінити попередні рос., нім. й австрійську. Під час 2-ї світової вій­ни – викл. підпіл. університету у Варшаві. Від 1944 – у Німеччині (воєнні поневіряння описав 1953 у автобіографії; посмертно видала дружина). Від 1945 – у Брюсселі. 1946–56 – завідувач кафедри матем. логіки Королів. Ірланд. академії (Дублін); викладав також в університет. коледжі Дубліна, королів університеті м. Белфаст і Манчестер. університеті (обидва – Велика Британія). Один із творців польс. матем. школи. Представник львів.-варшав. філос. школи. Наукові дослідження: матем. логіка, аналіт. філософія, методологія, історія філософії, логіки та філософії науки. Л. обґрунтував принципи логіч. дослідж. для досягнення науково точного аналізу філос. міркувань. Як прихильник логіч. плюралізму вважав, що різні логічні системи експлікують відмінні онтол. засади. Розробив першу систему багатознач. логіки та заг. логіки теорії ймовірностей; сконструював систему логіч. символіки, відомої як польс. нотація; побудував ряд аксіоматизацій для класич. пропозиціонал. числень. Тризначна логіка Л. постала з необхідності вирішити проблему детермінізму, яка в логіці вела до фаталізму. Л. увів «нейтральне» («можливе») значення істинності – середнє між істиною (1) і хибою (0), позначив «1/2». Його система логіки відома як система NC: осн. логічні операції – заперечення (N) та матеріал. імплікація (C). Л. розробив також чотиризначну, n-значні логічні системи. Його іменем названо скінченнозначні логіки (логіки Л.) і матричні алгебри.

Пр.: O zasadzie sprzeczności u Arysto­telesa. Kraków, 1910; O logice trójwarto­ściowej // Ruch Filozoficzny. 1920. № 9; Elementy logiki matematycznej. Warsza­wa, 1929; Z historii logiki zdań // Przegląd Filozoficzny. 1934. № 37; Aristotle’s Syllo­gistic from the Standpoint of Modern Formal Logic. Oxford, 1951; A System of Modal Logic // The J. of Computing Sys­tems. 1953. № 1; Arithmetic and Modal Logic // Там само. 1954. № 1.

А. Ф. Карась

Основні праці

O zasadzie sprzeczności u Arysto­telesa. Kraków, 1910; O logice trójwarto­ściowej // Ruch Filozoficzny. 1920. № 9; Elementy logiki matematycznej. Warsza­wa, 1929; Z historii logiki zdań // Przegląd Filozoficzny. 1934. № 37; Aristotle’s Syllo­gistic from the Standpoint of Modern Formal Logic. Oxford, 1951; A System of Modal Logic // The J. of Computing Sys­tems. 1953. № 1; Arithmetic and Modal Logic // Там само. 1954. № 1.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лукасевич Ян-Леопольд / А. Ф. Карась // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-59098

Том ЕСУ:

18-й

Дата виходу друком тому:

2017

Дата останньої редакції статті:

2017

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

59098

Кількість переглядів цього року:

13

Схожі статті

Борис
Людина  |  Том 3 | 2004
А. Я. Литко
Овчаренко
Людина  |  Том 24 | 2022
Е. В. Мамонтова
Нива знань
Підприємcтва  | Том 23 | 2021
А. Ю. Канава

Нагору