ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Лукінов Іван Іларіонович

ЛУКІНО́В Іван Іларіонович (05. 10. 1927, с. Попівка, нині Бєлгород. обл., РФ – 04. 12. 2004, Вашинґтон, похов. у Києві) – економіст. Чоловік Т. Лукінової. Доктор економічних наук (1965), професор (1968), академік НАНУ (1976), Рос. академії с.-г. наук (1973), РАН (1984), УААН (1991), Швед. Королів. академії с.-г. і лісового господарства (1975). Заслужений діяч науки і техніки України (1997). Державна премія УРСР у галузі науки і техніки (1979). Премія ім. М. Птухи НАНУ (1998). Державні нагороди СРСР. Закін. Харків. с.-г. інститут (1951). Відтоді (з перервою) працював у Інституті економіки НАНУ: 1965–67 – завідувач відділу аграр. проблем, 1976–2003 – директор, 2003–04 – почес. дир.; 1967–76 – директор Укр. НДІ економіки і організації с. господарства; водночас 1956–67 – зав. сектору економіки і науки с.-г. відділу ЦК КПУ; 1976–77 і 1993–98 – академік-секр., 1979–93 – віце-президент і голова Секції сусп. наук НАНУ; 1977–2004 – гол. ред. ж. «Економіка України» (усі – Київ). Наукові дослідження: складні процеси відтворення та формування цін; теорія диференц. ренти; система аграр. відносин; глобал. екон. трансформації; методологія й методика аналізу труд. потенціалу; соц.-екон. аспекти реформування економіки України; стратегії розвитку, соц.-екон. трансформацій в Україні, виведення економіки з криз. стану і піднесення сусп. виробництва. Співавтор підручників з політ­економії та економіки с. господарства. Низку книг перевидано іноз. мовами, статті друкувалися в іноз. виданнях. Представляв вітчизн. екон. науку на багатьох міжнар. форумах. Від 1977 – чл., від 1990 – віце-президент Європ. асоц. економістів-аграрників. Депутат ВР УРСР 10-го та 11-го скликань (1980–89).

Пр.: Пути повышения производительности труда в сельском хозяйстве. Мос­ква, 1958; Ценообразование и рентабельность производства сельскохозяй­ственных продуктов. Москва, 1964; Вос­производство и цены. Mосква, 1977; Экономические и социальные проб­ле­мы агропромышленного комплекса: В 3 т. К., 1985–86; Воспроизводственная структура чистой продукции. К., 1989; Економічні трансформації. К., 1997; Эво­­люция экономических систем. Мос­ква, 2002; Вибрані праці. Кн. 1–2. К., 2007.

Літ.: Іван Іларіонович Лукінов: Біо­бібліо­графія до 70-річчя. 1997; Кифо­рак В. Ф. Лукінов Іван Іларіоно­вич // Вчені економісти-аграрники. Кн. 5, ч. 1. 2001; Академік НАН України Лукінов Іван Іларіонович (1927–2004): Біобіб­ліогр. покажч. 2009; Радченко Л. С. Ака­демік І. І. Лукінов – учений, громадський діяч, організатор аграрно-економічної науки в Україні. 2011 (усі – Київ).

О. А. Стратілат

Основні праці

Пути повышения производительности труда в сельском хозяйстве. Мос­ква, 1958; Ценообразование и рентабельность производства сельскохозяй­ственных продуктов. Москва, 1964; Вос­производство и цены. Mосква, 1977; Экономические и социальные проб­ле­мы агропромышленного комплекса: В 3 т. К., 1985–86; Воспроизводственная структура чистой продукции. К., 1989; Економічні трансформації. К., 1997; Эво­­люция экономических систем. Мос­ква, 2002; Вибрані праці. Кн. 1–2. К., 2007.

Рекомендована література

  1. Іван Іларіонович Лукінов: Біо­бібліо­графія до 70-річчя. 1997;Google Scholar
  2. Кифо­рак В. Ф. Лукінов Іван Іларіоно­вич // Вчені економісти-аграрники. Кн. 5, ч. 1. 2001;Google Scholar
  3. Академік НАН України Лукінов Іван Іларіонович (1927–2004): Біобіб­ліогр. покажч. 2009;Google Scholar
  4. Радченко Л. С. Ака­демік І. І. Лукінов – учений, громадський діяч, організатор аграрно-економічної науки в Україні. 2011 (усі – Київ).Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лукінов Іван Іларіонович / О. А. Стратілат // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-59183

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

18-й

Дата виходу друком тому:

2017

Дата останньої редакції статті:

2017

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

59183

Схожі статті

Марків
Людина  | Том 19 | 2018
О. І. Коломиєць
Левіна
Людина  |  Том 16 | 2016
Й. Лізек
Гродський
Людина  |  Том 6 | 2006
К. К. Васильєв, Т. М. Терещенко

Нагору