ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Луковський Іван Олександрович

ЛУКО́ВСЬКИЙ Іван Олександрович (24. 09. 1935, с. Косяківка Таращан. р-ну Київ. обл. – 15. 05. 2024, Київ) – математик, фахівець у галузі механіки. Доктор фізико-математичних наук (1970), професор (1981), академік НАНУ (2000). Державна премія УРСР у галузі науки і техніки (1983), премії ім. М. Янгеля (1981), ім. М. Крилова (2001) та ім. М. Боголюбова (2006) НАНУ. Заслужений діяч науки і техніки України (2005). Орден «За заслуги» 3-го ступеня (2008). Закiн. Київ. університет (1959), де 1992–97 за сумісн. й викладав. Від 1959 працював в Iнститутi математики НАНУ (Київ): 1969–88 – заступник директора з наукової роботи, водночас від 1976 – завідувач відділу динаміки та стійкості багатовимір. систем. Від 1983 – заступник академік-секр. Відділ. математики НАНУ. У працях Л. створ. нелінійні матем. моделі динаміки твердих і деформів. тіл з порожнинами, частково заповненими рідиною; розвинено варіац. принципи в задачах механіки суціл. середовища; розроблено методи розв’язування ліній. і неліній. крайових задач гідродинаміки, що належать до т. зв. задач з вільними границями, та спец. класів задач на власні значення з параметром у гранич. умовах. З його ім’ям пов’язане формування в Україні нового напряму матем. фізики – неліній. теорії взаємодії твердих і пруж. тіл з рідиною, яка знаходиться в їхніх порожнинах. У 1990-х рр. разом зі своїми учнями започаткував перспектив. наук. напрям – нелінійну динаміку обмеженого об’єму рідини з вільною поверхнею в умовах слабких гравітац., вібрац. і акуст. полів. Тут сформульовано нові типи крайових задач з вільними границями та пов’язані з ними варіац. принципи, побудовано наближені варіац. алгоритми їх розв’язування; вперше теоретично обґрунтовано деякі нелінійні фіз. явища, пов’язані зі стійкістю вільної поверхні рідини, з втратою суцільності рідини в невагомості, з транс­портуванням рідини в невагомості за допомогою сил акуст. природи. Зробив знач. внесок у розвиток віт­чизн. ракетобудування. Дослідження ученого у галузі матем. фізики дозволили побудувати для вивчення проблем динаміки ракет ефективні скінченновимірні матем. моделі у вигляді систем нелінійних звичай. диференціал. рівнянь, що враховують взаємодію корпусу ракет з рідин. паливом у баках склад. геом. форми. Л. знайшов принципове вирішення однієї з найважливіших для ракетно-косміч. техніки проб­ле­ми – забезпечення стійкості руху та керованості ракети з врахуванням пруж. попереч. коливань корпусу та рідин. наповнення її баків.

Пр.: Расчет динамических характеристик жидкости в подвижных полостях. К., 1968 (спів­авт.); Нелинейная динамика летательного аппарата с жидкостью. Москва, 1977 (спів­авт.); Приб­лиженные методы решения задач динамики ограниченого объема жидкости. К., 1984 (спів­авт.); Введение в нелинейную динамику твердого тела с полостями, содержащими жидкость. К., 1990; Вариа­ционные методы в нелинейных задачах динамики ограниченного объема жидкости. К., 1995 (спів­авт.); Evolutional problems of the contained fluid. К., 2006 (спів­авт.); Математические модели нелинейной динамики твердых тел с жидкостью. К., 2010; Multimodal method for linear liquid sloshing in a rigid tapered conical tank // Engineering Computations. 2012. Vol. 29, № 2 (спів­авт.); Тензорне формулювання нелінійної крайової задачі про коливання ідеальної рідини в нахилених циліндричних резервуарах // Пробл. динаміки та стійкості багатовимір. систем: Зб. пр. 2013. Т. 10, № 3.

Літ.: Іван Олександрович Луковський (До 70-річчя з дня народж.) // УМЖ. 2005. Т. 57, № 10; Іван Олександрович Луковський: Бібліо­гр. покажч. К., 2010.

В. І. Горбачук

Основні праці

Расчет динамических характеристик жидкости в подвижных полостях. К., 1968 (спів­авт.); Нелинейная динамика летательного аппарата с жидкостью. Москва, 1977 (спів­авт.); Приб­лиженные методы решения задач динамики ограниченого объема жидкости. К., 1984 (спів­авт.); Введение в нелинейную динамику твердого тела с полостями, содержащими жидкость. К., 1990; Вариа­ционные методы в нелинейных задачах динамики ограниченного объема жидкости. К., 1995 (спів­авт.); Evolutional problems of the contained fluid. К., 2006 (спів­авт.); Математические модели нелинейной динамики твердых тел с жидкостью. К., 2010; Multimodal method for linear liquid sloshing in a rigid tapered conical tank // Engineering Computations. 2012. Vol. 29, № 2 (спів­авт.); Тензорне формулювання нелінійної крайової задачі про коливання ідеальної рідини в нахилених циліндричних резервуарах // Пробл. динаміки та стійкості багатовимір. систем: Зб. пр. 2013. Т. 10, № 3.

Рекомендована література

  1. Іван Олександрович Луковський (До 70-річчя з дня народж.) // УМЖ. 2005. Т. 57, № 10;
  2. Іван Олександрович Луковський: Бібліо­гр. покажч. К., 2010.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Луковський Іван Олександрович / В. І. Горбачук // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-59199. – Останнє поновлення : 17 трав. 2024.

Том ЕСУ:

18-й

Дата виходу друком тому:

2017

Дата останньої редакції статті:

2024-05-17

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

59199

Кількість переглядів цього року:

22

Схожі статті

Власюк
Людина  |  Том 4 | 2005
В. О. Добровольський
Максименко-Шейко
Людина  |  Том 18 | 2017
К. Е. Нємченко
Любчик
Людина  |  Том 18 | 2017
Ю. І. Зайцев

Нагору