ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Лупанов Борис Олександрович

ЛУПА́НОВ Борис Олександрович (17. 08. 1887, м. Ізмаїл, нині Одес. обл. – 1959, Одеса) – мовознавець. Професор (1934). Закін. гімназію у м. Болград (нині Одес. обл., 1906), Новорос. університет в Одесі (1910). Працював в Одесі: 1910–20 – викладач лат. мови, рос. мови і літ-ри в Жін. гімназії Н. Бутович, водночас 1914–20 читав лекції з історії всесвіт. літ-р у Консерваторії; 1919–20 – доцент кафедри історії зх.-європ. літ-р і мов Новорос. університету; 1921–23 – викладач італ. мови ІНО; 1924–30, 1941–44 та від 1947 – викладач лат. мови, 1932–33 – завідувач кафедри мов Мед. інституту; 1930–32 – доцент кафедри всесвіт. літ-ри Інституту профес. освіти; від 1933 – доцент обл. філії Всеукр. пром. академії; від 1938 – завідувач кафедри роман. філології, від 1940 – заступник директора з наук. та навч. роботи, 1941 – в. о. дир. Пед. інституту; 1945–47 читав курси історії зх.-європ. літ-ри і заг. мовознавства в Університеті. Во­лодів грец., польс., англ., нім., франц., італ. та лат. мовами. Наукові дослідження присвяч. питанням романо-герман. філології. Після смерті Л. особисту бібліотеку і його рукопис. фонд передано до наук. б-ки Одес. університету – низку підручників з української мови, дослідж. у цій галузі, словників тощо; привертають увагу кн. «Шевченко певец Украины» В. Краніхфельда (С.-Петербург, 1911) та «Т. Г. Шев­­ченко, его жизнь и поэзия» (О., 1914). У рукописах залишилися некролог «Памяти Михаила Ильича Тимофеева: [30 апреля 1927 г.]» (1927), розвідки «Из прошлого романских языков: Исторические очерки некоторых фонетических явлений романских язы­­ков» (1944), «Очерки и заметки» (1945).

Літ.: Савельєва Є. Фонд професора Лупанова // Одес. університет. 1995, 13 верес.; Українська книга в іменних фондах Наукової бібліотеки Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова: Біб­ліогр. покажч. О., 1999; Левченко В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920–1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. О., 2010; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

В. В. Левченко

Рекомендована література

  1. Савельєва Є. Фонд професора Лупанова // Одес. університет. 1995, 13 верес.;
  2. Українська книга в іменних фондах Наукової бібліотеки Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова: Біб­ліогр. покажч. О., 1999;
  3. Левченко В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920–1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. О., 2010;
  4. Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лупанов Борис Олександрович / В. В. Левченко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-59312

Том ЕСУ:

18-й

Дата виходу друком тому:

2017

Дата останньої редакції статті:

2017

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

59312

Кількість переглядів цього року:

3

Схожі статті

Деркач
Людина  |  Том 7 | 2007
Н. В. Хобзей
Осовський
Людина  | Том 24 | 2022
Ю. І. Бідношия
Ніковський
Людина  |  Том 23 | 2021
М. В. Горбатюк

Нагору