ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Лур'є Соломон Якович

ЛУР’Є́ Соломон Якович (27. 12. 1890 (08. 01. 1891), м. Мо­гильов, нині Білорусь – 30. 10. 1964, Львів) – філолог-класик, історик. Доктор філол. (1934) та іс­тор. (1943) н., професор (1934). Закін. С.-Пе­тербур. університет (1913, нагородж. Великою золотою медаллю за магістер. працю з історії Беотій. союзу, опубл. окремо), де був залиш. для підготовки до професор. звання. Викладав історію Стародав. Греції в Самар. (РФ, 1918–21) та Ленінгр. (нині С.-Пе­тербург, 1921–29, 1934–49) університетах, математику – в Колпін. тех. училищі (Ленінград, 1929–34), лат. мову і заг. мовознавство – в Одес. інституті іноз. мов (1950–52), давньогрец. мову й літературу, античну історію й порівнял. мовознавство – у Львів. університеті (1953–64); працював м. н. с. Комісії іс­торії фізики й математики АН СРСР (1949–50). Наукові дослідження з історії Стародав. Греції, старогрец. літ-ри, філософії, математики, лінгвістики, мікен. сту­дій, епіграфіки, папірології. У 1920-х рр. вивчав різні аспекти давньої історії євреїв. У ленінгр. період написав важливі праці з історії Стародав. Греції. Істор. дослідж. супроводжував філол. аналізом текстів. Опублікував низку розвідок про грец. авторів – Архілоха, Алкея, Есхіла, Еврипіда, Аристофана, Геродота й Менандра; залишив коментовані переклади творів Ксе­нофонта і Плутарха. Наприкінці 1940-х рр. через масові переслідування інтелігенції і внаслідок т. зв. боротьби з космополітизмом зазнав ідеол. тиску, публіч. обструкції, був звільн. 1949 з Ленінгр. університету за невідповідність посаді, незважаючи на те, що мав бл. 200 публікацій та був визнаний міжнар. наук. спіль­нотою. Листувався із провід. європ. філологами-класиками – У. Віламовіцем, Дж. Чедвіком та М. Вентрісом. Друкував праці в Німеччині та Італії. Монографії Л. перекладено європ. мовами. Писав книги на античну тематику для дітей та юнацтва. Перебував у пасив. опозиції до рад. комуніст. режиму, гостро засудивши його у своїх таєм. нотатках, зашифрованих кіпр. силабіч. письмом. Серед учнів – А. Содомора, С. Шарипкін.

Пр.: История античной общественной мысли: Общественные группиров­ки и умственные движения в эллин­ском мире. Москва; Ленинград, 1929; Архимед. Москва; Ленинград, 1945; Очерки по истории античной науки: Гре­ция эпохи расцвета. Москва; Ленинград, 1947; Геродот. Москва; Ленинград, 1947; Язык и культура микенской Греции. Москва; Ленинград, 1957; Демокрит: Тексты, перевод, исследования. Ленинград, 1970; История Греции. С.-Пе­тербург, 1993.

Літ.: Кoпpживa-Лурьe Б. Истoрия oд­нoй жизни. Пaриж, 1987; Лурье Я. С., Полак Л. С. Судьба историка в контексте истории (С. Я. Лурье. Жизнь и твор­чество) // Вопр. истории, естествознания и техники. 1994. № 2; Содомо­ра А. О. Лініями долі: Літ. портрети. Л., 2002; S. Sharypkin. Professor Solomon Lurye (1891–1964) // DO-SO-MO: Fasci­cula Mycenologica Polona. 2005. № 6; Фролов Э. Д. Русская наука об античности: Историогр. очерки. 2-е изд. С.-Пе­тербург, 2006.

А. Ю. Ясіновський

Основні праці

История античной общественной мысли: Общественные группиров­ки и умственные движения в эллин­ском мире. Москва; Ленинград, 1929; Архимед. Москва; Ленинград, 1945; Очерки по истории античной науки: Гре­ция эпохи расцвета. Москва; Ленинград, 1947; Геродот. Москва; Ленинград, 1947; Язык и культура микенской Греции. Москва; Ленинград, 1957; Демокрит: Тексты, перевод, исследования. Ленинград, 1970; История Греции. С.-Пе­тербург, 1993.

Рекомендована література

  1. Кoпpживa-Лурьe Б. Истoрия oд­нoй жизни. Пaриж, 1987;
  2. Лурье Я. С., Полак Л. С. Судьба историка в контексте истории (С. Я. Лурье. Жизнь и твор­чество) // Вопр. истории, естествознания и техники. 1994. № 2;
  3. Содомо­ра А. О. Лініями долі: Літ. портрети. Л., 2002;
  4. S. Sharypkin. Professor Solomon Lurye (1891–1964) // DO-SO-MO: Fasci­cula Mycenologica Polona. 2005. № 6;
  5. Фролов Э. Д. Русская наука об античности: Историогр. очерки. 2-е изд. С.-Пе­тербург, 2006.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Лур'є Соломон Якович / А. Ю. Ясіновський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-59348

Том ЕСУ:

18-й

Дата виходу друком тому:

2017

Дата останньої редакції статті:

2017

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

59348

Кількість переглядів цього року:

16

Схожі статті

Островська
Людина  |  Том 24 | 2022
Д. Д. Герцюк
Костенко
Людина  |  Том 14 | 2014
М. В. Горовенко
Омелян
Людина  |  Том 24 | 2022
І. М. Мриглод

Нагору