ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Луцька повітова Просвіта

ЛУ́ЦЬКА ПОВІТО́ВА «ПРОСВІ́ТА» – громадська організація. Засн. 1918 учителями І. Власовським, С. Богуславським, П. Голубовичем, В. Федоренком, Р. Шклярем. 1920 польс. влада затвердила новий статут Л. п. «П.», чим формально легалізувала її. На заг. зборах у тому ж році обрано раду на чолі з А. Пашуком, у складі організації створ. муз.-драм. (голова І. Пилипчак), культ.-осв. (І. Власовський), бібліотечну (О. Левчанівська), організац. (го­лова П. Голубович) секції. На поч. 1920-х рр. Л. п. «П.» об’єдну­вала понад 100 осередків і філій (3,3 тис. чл.). Товариство систематично організовувало лекції, читання рефератів з питань с. господарства, гігієни, на теми морал. виховання, з історії укр. культури; курси для неписьмен. селян, поширювало укр. книгу і пресу; заснувало хор, аматор. театр, шко­лу нац. танців, майстерню керам. виробів. 1921 за участі Л. п. «П.» виникло товариство «Сільський господар», відкрито громад. б-ку, укр. книгарню «Нива» (до 1928 видавала книги та підручники для початк. шкіл, місц. гімназії, б-к філій). 1923 при товаристві засн. кооператив «Спілка», 1924 – укр. кооп. банк (обидві установи перераховували товариству частину при­бутків). Діяли кооп., бухгалтер., молочар. курси. Активну участь у роботі брали І. Власовський, М. Левицький, О. Левчанівська, О. Левчанівський, В. Островський, Є. Петриківський, Г. Степура та ін. Узимку 1925–26 при Л. п. «П.» організов. радіоаматор. гурток, 1926 започатк. роботу «мандрів. б-к», які передавали від філії до філії або завозили в окремі приміські села. Товариство популяризувало творчість Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Укра­їнки, підтримувало ідею українізації Церкви. Станом на 1930 у Луцькому пов. функціонувало 117 осередків товариства «Просвіта» (3380 чл.). На поч. 1930-х рр. польс. влада заборонила використовувати україномовні афіші й оголошення, чинила перешкоди щодо постановки вистав і використання приміщень для культ.-осв. цілей, закрила бюро правових порад та подань. Член Л. п. «П.» почали заарештовувати й висилати у табори для інтернованих, організацію звинуватили у поширенні комуніст. ідей й антиуряд. діяльності. 16 грудня 1932 волин. воєвода видав постанову про ліквідацію Л. п. «П.», у липні 1934 вона припинила діяльність остаточно. Член товариства брали активну участь в укр. державотворенні: 19 липня 1941 відновлення Української Держави у Луцьку проголосив митрополит УАПЦ Полікарп (П. Сікорський), Л. Мосендз був заступник голови Укр. держ. правління в Словаччині. Діяльність товариства «Просвіта» у Луцьку відновлено 25 серпня 1941 при Укр. допомоговому комітеті. Функціонували культ.-осв., муз.-драм., бібліотечна, організац., істор.-літ. секції, а також секція організації «Жі­ноча служба України». Керував управою В. Тупчак. 2 квітня 1942 затв. статут Окруж. товариства «Просвіта» у Луцьку. Товариство організувало перезахоронення жертв більшов. терору, відзначення 100-ліття від дня народж. М. Ли­сенка, святкування колядок і щедрівок тощо. Засн. хоровий і балет. гуртки, художню студію. Окремі заходи проводили до 1943. У Луцьку 1989 відбулася установча конф. Товариства української мови, яке 1991 реорганізов. у Волин. крайову організацію Всеукр. товариства «Просвіта».

Літ.: Савчук Б. Волинська «Просвіта». Р., 1996; Пономаренко С. З історії заснування товариства «Просвіта» у Луцьку // Наук. вісн. Волин. університету. Сер. «Історія». 1997. № 3; Філіпович М. Укра­їнські школи та Луцька «Просвіта» у 20–30-х рр. XX ст. // Зб. навч.-метод. мат. і наук. статей Волин. університету. Лц., 1999. Вип. 4; Баран В. Історичний шлях «Просвіти» // «Просвіта» на Волині: ми­нуле і сучасне. Лц., 2001; Кучерепа М. «Просвіта» на Волині у міжвоєнний період (20-ті – поч. 30-х років XX ст.) // Там само; Малюта О. «Просвіти» і Укра­їнська Державність (друга половина XIX – перша половина XX ст.). К., 2008; Єлісєєв Д. Діяльність товариства «Про­­світа» в Луцькій окрузі в період німецького окупаційного режиму (1941–1943 рр.) // «Просвіта» в нац.-культур. житті українського народу (до 140-річчя з часу заснування). Т., 2009.

О. В. Малюта

Рекомендована література

  1. Савчук Б. Волинська «Просвіта». Р., 1996;Google Scholar
  2. Пономаренко С. З історії заснування товариства «Просвіта» у Луцьку // Наук. вісн. Волин. університету. Сер. «Історія». 1997. № 3;Google Scholar
  3. Філіпович М. Укра­їнські школи та Луцька «Просвіта» у 20–30-х рр. XX ст. // Зб. навч.-метод. мат. і наук. статей Волин. університету. Лц., 1999. Вип. 4;Google Scholar
  4. Баран В. Історичний шлях «Просвіти» // «Просвіта» на Волині: ми­нуле і сучасне. Лц., 2001;Google Scholar
  5. Кучерепа М. «Просвіта» на Волині у міжвоєнний період (20-ті – поч. 30-х років XX ст.) // Там само;Google Scholar
  6. Малюта О. «Просвіти» і Укра­їнська Державність (друга половина XIX – перша половина XX ст.). К., 2008;Google Scholar
  7. Єлісєєв Д. Діяльність товариства «Про­­світа» в Луцькій окрузі в період німецького окупаційного режиму (1941–1943 рр.) // «Просвіта» в нац.-культур. житті українського народу (до 140-річчя з часу заснування). Т., 2009.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Луцька повітова Просвіта / О. В. Малюта // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-59450

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

18-й

Дата виходу друком тому:

2017

Дата останньої редакції статті:

2017

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

59450

Схожі статті

Богослужбові книги
Світ-суспільство-культура  | Том 3 | 2004
С. І. Білокінь
Літопис образотворчих видань
Світ-суспільство-культура  | Том 17 | 2016
Р. В. Руденко
Китай
Світ-суспільство-культура  | Том 13 | 2013
В. П. Коломійчук

Нагору