ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Луцьке хрестовоздвиженське братство

ЛУ́ЦЬКЕ ХРЕСТОВОЗДВИ́ЖЕНСЬКЕ БРА́ТСТВО – релігійно-просвітницьке та церковно-доброчинне об’єднан­ня православної спільноти Волині. Засн. 1871 як правонаступ­ник братства, що діяло у Луцьку від бл. 1617 до бл. 1713, з метою пропагувати ідеї самодержавства, православ’я, народності. Згідно зі статутом, усіма поточ. справами відала рада, а найважливіші питання діяльності розглядали на заг. зборах. Член братства могли бути особи православ. віросповідання різного соц. стану і статі. Юрид. підтвердження прав отримало 1873. На той час Л. Х. б. нарах. 79 осіб, серед них – київ., волин. і поділ. генерал-губернатор Ф. Трепов, обер-прокурор Найсвятішого Синоду К. Побєдоносцев, таєм. радник В. Саблер. Активну участь у роботі ради братства брали голова з’їзду мирових посередників П. Косач, історик, етнограф, ар­хівіст, письменник О. Левицький. З ініціативи Л. Х. б. розпочато реставрацію постраждалого від пожежі Xрестово­здвижен. храму (пам’ятка архітектури 17 ст., відбуд. і освяч. 1890), оздоблено декілька занедбаних храмів (зокрема Свято-Троїц. кафедрал. собор і Свято-Покров. церкву), зведено нові культові споруди в центрі Луцька (каплиці Іверської Божої Матері та П’ятницької Бо­жої Матері). 1890 братство облаштувало давньосховище, в якому зберігалися рукописні книги і стародруки, що належали брат. книгозбірні 17 ст. На його базі проводили й екскурс. роботу (фактично цей заклад став першим громад. музеєм Луцька). Братчики також заклали книгарню, бібліотеку, притулок, лікарню (розташовувалася в мурованому будинку, який зберігся донині у дещо переробленому вигляді) для найбіднішого насел. міста та околиць; організовували нар. читання для насел. краю. 1906 при Л. Х. б. відкрито церк.-парафіял. школу, згодом при ній почали діяти вечірні класи для дорослих (усі заклади були доступ. для людей різного віросповідання та статків). Після 1-ї світової вій­ни, коли Зх. Во­линь територіально увійшла до складу Польщі, братство стало виразником інтересів українців і їхнім просвітн. центром. 1935 затв. новий статут. На той час братчики переклали українською мовою багато богослужб. книг. Наприкінці 2-ї світової вій­ни, після звільнення Волині військами рад. армії, Л. Х. б. припинило існування.

Літ.: Девятисотлетие православия на Волыни, 992–1892 гг. Ж., 1892; Жилюк С. І. Російська православна церква на Волині (1793–1917 рр.). Ж., 1996; Гаврилюк С. В. Історичне пам’яткознав­ство Волині, Xолмщини і Підляшшя (XIX – початок XX ст.). Лц., 2008.

ДА: Держ. арх. Волин. обл. Ф. 36, оп. 13 а, спр. 406.

О. В. Сажок

Державний архів

Держ. арх. Волин. обл. Ф. 36, оп. 13 а, спр. 406.

Рекомендована література

  1. Девятисотлетие православия на Волыни, 992–1892 гг. Ж., 1892;
  2. Жилюк С. І. Російська православна церква на Волині (1793–1917 рр.). Ж., 1996;
  3. Гаврилюк С. В. Історичне пам’яткознав­ство Волині, Xолмщини і Підляшшя (XIX – початок XX ст.). Лц., 2008.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Луцьке хрестовоздвиженське братство / О. В. Сажок // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-59451. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Том ЕСУ:

18-й

Дата виходу друком тому:

2017

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

59451

Кількість переглядів цього року:

26

Схожі статті

Книжкова палата України імені І. Федорова
Світ-суспільство-культура  | Том 13 | 2013
Н. О. Петрова
Миргородський художньо-промисловий коледж
Світ-суспільство-культура  | Том 20 | 2018
В. М. Ханко
Кімберліт
Світ-суспільство-культура  | Том 13 | 2013
В. С. Білецький, В. І. Павлишин

Нагору