ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Львівський міський промисловий музей

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МІСЬКИ́Й ПРОМИСЛО́ВИЙ МУЗЕ́Й Засн. на поч. 1870-х рр. з ініціативи ремісників та інтелігенції Львова з метою шляхом комплектування і систематизації зраз­ків продукції знач. мист. та наук. цінності сприяти вдосконаленню технологій виготовлення та естетики пром. і ремісн. виробів. Організацією музею опікувалися проф. Львів. політехніки, арх. Ю. Захарієвич (1872 надіслав до міської управи відповідну пропозицію) та політ. діяч, бургомістр Львова Ф. Земялковський. 1873 створ. спец. комітет, який підготував статут музею і почав збирати кошти на його потреби. Перші пожертви зробили: приватні особи – львів. міщанин Ф. Балутовський, князь Л. Сапєга, графи В. Дзєдушиць­кий і К. Лянцкоронський (див. Лянцкоронські) та ін.; юрид. особи – управа Львова, Галиц. крайова управа, торг. палата, іпотеч. банк, дирекція залізниці. У тому ж році комітет закупив на Всесвіт. виставці у Відні перші предмети для музею (витвори зх.-укр. худож. промисловості) й передав їх разом із рештою зібраних коштів міській управі, яка для розміщення експозицій музею тимчасово виділила будинок міського стрілец. товариства. 1874 відкрито першу експозицію і затв. статут музею. Згідно з його положеннями, для оператив. упр. музеєм нагляд. рада обирала зі свого складу виконав. комітет. Першим головою комітету став Ф. Балутовський, його заст. – Л. Вержбицький, який безпосередньо керував роботою музею. Від 1875 до 1930-х рр. при ньому діяла шко­ла малювання і моделювання для перепідготовки ремісників. 1877 музей розміщено в будинку ратуші (1880 його фонди нарах. понад 10 тис. предметів), 1905 у спеціально побудованому приміщенні (нині у ньому розташ. Національний музей у Львові) відкрито нову експозицію. Співроб. Л. м. п. м. влаштовували виставки, проводили лекції, організовували короткотермінові курси, публікували книги, зокрема ілюстровані (се­ред них – 10 зошитів «Зразки домашнього промислу селян на Русі» і 2 зошити часопису «Художній промисел»). 1939, після приєднання Зх. України до УРСР, музей націоналізовано і перейменовано у Музей худож. промислу. Його фонди поповнено збірками націоналізов. приват. музеїв і колекцій Любомирських, Дзєдушицьких, Лянцкоронських, а також держ. інституцій – міської б-ки ім. Б. Бруніцького, держ. музею ім. Л. Пінінського, публіч. збірки ім. Б. Ожеховича. 1941 у фондах – бл. 22 тис. од. зберігання: вироби худож. промислів, зразки нар. мистецтва, гравюри, літографії, фото, діапозитиви; у б-ці – понад 5 тис. назв вид. (11 680 прим. книг) тощо. Під час 2-ї світової вій­ни втрачено понад 2300 музей. пам’яток. 1947 експозицію знову відкрито для відвідувачів, 1951 музей разом із Держ. музеєм етнографії АН УРСР (створ. на основі етногр. збірки Музею НТШ) об’єднано в Укр. держ. музей етнографії та худож. про­мислу АН УРСР (нині МЕХП Інституту народознавства НАНУ).

Літ.: Muzea Gminy miasta Lwowa. Lwów, 1929; Гошко Ю. Г. Державний музей етнографії та художнього промислу у Львові (до 100-річчя з дня заснування) // НТЕ. 1974. № 3; Гавриленко В. А. Столетие Государственного музея этнографии и художественного промысла АН УССР // Сов. этногра­фия. 1975. № 2; Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознав­ства НАН України: Путівник. Л., 1996; Голубець М. В. 125 років Міському про­мисловому музею у Львові // Народозн. зошити. 1999. № 6.

ДА: ЦДІА України у Львові. Ф. 165, оп. 4, спр. 220.

Л. Д. Федорова

Державний архів

ЦДІА України у Львові. Ф. 165, оп. 4, спр. 220.

Рекомендована література

  1. Muzea Gminy miasta Lwowa. Lwów, 1929;Google Scholar
  2. Гошко Ю. Г. Державний музей етнографії та художнього промислу у Львові (до 100-річчя з дня заснування) // НТЕ. 1974. № 3;Google Scholar
  3. Гавриленко В. А. Столетие Государственного музея этнографии и художественного промысла АН УССР // Сов. этногра­фия. 1975. № 2;Google Scholar
  4. Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознав­ства НАН України: Путівник. Л., 1996;Google Scholar
  5. Голубець М. В. 125 років Міському про­мисловому музею у Львові // Народозн. зошити. 1999. № 6.Google Scholar

Фотоілюстрації

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Львівський міський промисловий музей / Л. Д. Федорова // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-59650

Том ЕСУ:

18-й

Дата виходу друком тому:

2017

Дата останньої редакції статті:

2017

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

59650

Кількість переглядів цього року:

22

Схожі статті

Зуєва
Людина  |  Том 11 | 2011
О. Я. Родіонова
Горохов
Людина  |  Том 6 | 2006
В. П. Чепурненко
Барна
Людина  |  Том 2 | 2023
І. П. Григорюк

Нагору