ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Любавський Матвій Кузьмович

ЛЮБА́ВСЬКИЙ Матвій Кузьмович (Любавский Матвей Кузьмич; 01(13). 08. 1860, с. Великі Можари Рязан. губ., Росія – 22. 11. 1936, м. Уфа, Башкортостан, РФ) – російський історик. Доктор історії (1901), академік АН СРСР (1929). Закін. Рязан. духовну семінарію (1878) та Моск. університет (1882), де й працював (з перервою): від 1902 – ординар., від 1919 – засл. ординар., від 1922 – позаштат. проф., водночас 1902–04 і 1906–08 – секр., 1908–11 – декан істор.-філол. ф-ту, 1911–17 – ректор; 1918–19 – 1-й декан істор.-філол. факультету й завідувач кафедри заг. і рос. історії Катеринослав. університету (нині Дніпро). Також від 1918 – на керів. посадах у архів. установах, зокрема 1920–29 – директор Моск. відділ. юрид. секції Єдиного держ. архів. фонду РСФРР. 9 серпня 1930 заарешт., позбавлений академ. звання і засудж. до 5-ти р. заслання. Покарання відбував в Уфі, де 1931–36 був співроб. Башкир. НДІ нац. культури. 1967 реабіліт. і поновлений у списках академік АН СРСР. Досліджував історію, економіку, право Литовсько-Руської держави, яку вважав спадкоємницею Київ. Русі. Наукові праці присвяч. історії, істор. географії, історіографії Росії та Литви від найдавніших часів до кін. 16 ст.

Пр.: Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого Литовского статута: Истор. очерки. Москва, 1893; Начальная история малорусского казачества // Журн. Мин-ва нар. просвещения. 1895. № 7; Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включитель­но. Москва, 1910; 1915; С.-Пе­тербург, 2004; Лекции по древней русской истории до конца XVI века. Москва, 1915; 1918; С.-Пе­тербург, 2000; История за­падных славян (прибалтийских, чехов и поляков). Москва, 1917; 1918; 2004; Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до ХХ в. Москва, 1996.

Літ.: Академик М. К. Любавский и Московский университет. Москва, 2005.

С. І. Світленко

Основні праці

Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого Литовского статута: Истор. очерки. Москва, 1893; Начальная история малорусского казачества // Журн. Мин-ва нар. просвещения. 1895. № 7; Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включитель­но. Москва, 1910; 1915; С.-Пе­тербург, 2004; Лекции по древней русской истории до конца XVI века. Москва, 1915; 1918; С.-Пе­тербург, 2000; История за­падных славян (прибалтийских, чехов и поляков). Москва, 1917; 1918; 2004; Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до ХХ в. Москва, 1996.

Рекомендована література

  1. Академик М. К. Любавский и Московский университет. Москва, 2005.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Любавський Матвій Кузьмович / С. І. Світленко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-59742. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Том ЕСУ:

18-й

Дата виходу друком тому:

2017

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

59742

Кількість переглядів цього року:

2

Схожі статті

М'якотін
Людина  |  Том 22 | 2020
О. О. Новікова
Мальмберг
Людина  |  Том 19 | 2018
Т. І. Березюк
Одинець
Людина  |  Том 24 | 2022
Р. Г. Симоненко

Нагору