ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Людський розвиток

ЛЮДСЬКИ́Й РО́ЗВИТОК – міждисциплінарна концепція добробуту, що сформувалася на базі положень теорії людського капіталу. Основоположними вважають А. Сена (1989 запропонував «підхід, заснований на можливостях»), М. уль-Хака, А. Льюїса, К. Гріффіна, Дж. Найта. У центрі уваги Л. р. – людина, її можливості та свобода вибору. Його визначають як процес розширення людських можливостей, забезпечений політ. свободою, правами людини, сусп. повагою до особистості, здоровим довкіллям. На всіх рівнях розвитку гол. аспектами Л. р. є можливість прожити тривале та здорове життя, отримати знання та мати доступ до ресурсів, необхід. для гідного рівня добробуту. Матеріал. добробут розглядають не як кінц. мету, а як одну зі складових розвитку, засіб розширення можливостей людей у галузях зайнятості, сусп. діяльності, освіти, охорони здоров’я, дозвілля, культури, умов проживання тощо. Визначал. положення Л. р.: людям не потрібен нескінченно високий дохід для забезпечення гідного рівня життя; вищі доходи загалом сприяють розширенню людського вибору, але цей вплив послаблюється зі зростанням доходу. Інституц. рамки дослідж. Л. р. сформов. під егідою ООН. Від 1990 спец. підрозділ Програми розвитку ООН готує щорічні «Доповіді про люд­ський розвиток», де вміщує між­нар. зіставлення індексів людського розвитку (ІЛР) і розглядає конкретні проблеми розвитку. Методика розрахунку ІЛР ґрунтується на наборі показників, що відображають ключові можливості Л. р.: прожити здорове та довге життя; отримати та розширювати знання; мати доступ до засобів існування, що забезпечують гідний рівень жит­тя. Показники періодично переглядають і вдосконалюють, зокрема в остан. «Доповіді…» використано такі індикатори: показник довголіття – очікувана тривалість життя при народж., показники освіченості – середня та очікувана тривалість навч., показник матеріал. добробуту – валовий нац. продукт на душу населення. За роки підготовки «Доповідей…» запропоновано додатк. індекси вимірювання Л. р.: скоригований із врахуванням нерівності, багатовимір. бід­ності, ґендер. нерівності, ґендер. розвитку. Щороку експерти Про­грами розвитку ООН за ІЛР і додатк. індексами виокремлюють групи країн з дуже високим, високим, середнім та низь­ким рівнями Л. р. Україна першою з держав Центр. і Сх. Європи 1995 розпочала підготовку нац. звітів із Л. р. Серед дослідників цієї проблематики – О. Власюк, О. Грішнова, Е. Лібанова, О. Макарова, О. Но­викова, С. Пирожков, А. Ревенко, У. Садова. 2000 під керівництвом Е. Лібанової розроблено Нац. методику оцінювання Л. р., затв. постановою спіл. засідання Пре­зидії НАНУ та Держ. комітету статистики України. Відтоді Держ. статист. служба проводить щоріч. розрахунок показників Л. р. регіонів України та публікує їх у бюл. «Регіональний людський розвиток». Від 2003 науковці Інституту демографії та соц. дослідж. НАНУ (Київ) готують наук.-аналіт. доповіді «Людський розвиток в Україні», де наводять оцін­ку динаміки показників і аналізують різні аспекти Л. р. 2012 запропоновано оновлену Методику вимірювання регіон. Л. р., що складається з декількох бло­ків показників: відтворення насел., соц. становище, комфорт­не життя, добробут, гідна праця, освіта.

Літ.: Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики. К., 2014.

Г. В. Герасименко

Рекомендована література

  1. Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики. К., 2014.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Людський розвиток / Г. В. Герасименко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-59918

Том ЕСУ:

18-й

Дата виходу друком тому:

2017

Дата останньої редакції статті:

2017

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

59918

Кількість переглядів цього року:

67

Схожі статті

Ілюстровані вісті
Світ-суспільство-культура  | Том 11 | 2011
К. М. Курилишин
Культурно-наукове видавництво
Світ-суспільство-культура  | Том 16 | 2016
М. О. Гринько
Буквар
Світ-суспільство-культура  | Том 3 | 2004
М. С. Вашуленко, В. В. Німчук

Нагору