ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Майстренко Анатолій Львович

МАЙСТРЕ́НКО Анатолій Львович (24. 05. 1946, м. Сталінград, нині Волгоград, РФ) – матеріалознавець. Доктор технічних наук (1989), професор (1995), член-кореспондент НАНУ (2006). Державна премія України в галузі науки і техніки (2007), премія ім. Є. Патона НАНУ (2013). Закін. Київський університет (1969). Працював 1962–64 в Інституті кібернетики АН УРСР; 1969–77 – в Інституті проблем міцності АН УРСР; від 1977 – в Інституті надтвердих матеріалів НАНУ (усі – Київ): 1989–93 – провідний науковий співробітник, від 1993 – зав відділу комп’ютер. матеріалознавства надтвердих композиц. матеріалів для породоруйнів. інструментів. Осн. наук. дослідж. у галузі комп’ютер. матеріало­знавства та технології спікання композиц. алмазовміс. матеріалів. Розробив спец. експерим. методи визначення фіз.-мех. властивостей надтвердих матеріалів на основі природ. і синтет. алмазів, твердих сплавів і керам. матеріалів; методи визначення міцності та тріщиностійкості полікристаліч. надтвердих матеріалів, твердих сплавів і керамік. На основі експерим. методики побудови діаграм втом. руйнування, запропонованої М., створено метод оцінки залишк. ресурсу інструментів на базі чисел. моделювання траєкторії поширення тріщин у функціонал. елементах різал. інструментів. Брав участь у створенні конструкції нових породоруйнів. інструментів (алмазна канатна пилка, дискретні шліфувальники зі змін. елементами, алмазні коронки з внутр. охолодженням і коронки з різцями з АКТМ). Його роботи, присвячені дослідж. тонких процесів руйнування крихких композитів, керам. матеріалів і гірської породи, дали поштовх до розуміння механізмів їх локал. руйнування при контакт. взаємодії з інструментом чи ін. твердим тілом. Запропонував модель руйнування броньових керам. перешкод, на основі якої проранжовано всі спец. керам. матеріали з погляду ефективності їх застосування у цьому призначенні, а також створено нові конструкції багатошар. та адаптив. керам. ударостій. перешкод. Один з розробників технології виготовлення керам. бронеелементів з реакційно спеченого карбіду кремнію для додатк. бронювання легкого транс­порту.

Пр.: Конструкционная прочность при низких температурах. К., 1979 (спів­авт.); Исследование вязкости разрушения твердых сплавов, используемых в буровом инструменте // Трещино­стойкость материалов и элементов кон­­струкций. К., 1980; Методы механических испытаний металлов, определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении. Москва, 1985 (спів­авт.); Сопротивление разрушению сверхтвердых композиционных материалов. К., 1993 (спів­авт.); Алмаз­ные инструменты для обработки природного камня и строительных материалов // Инструменты из сверхтвердых материалов. Москва, 2002; Quality rating of metal matrix–diamond composite from its thermal conductivity and resistivity // Mechanics of Composite Materials. 2006. № 3 (спів­авт.); Закономерности формирования высокоплотной структуры самосвязанного карбида кремния // СМ. 2009. № 1 (спів­авт.); Влияние скорости нагружения на прочность керамических материалов на основе самосвязанного карбида кремния // ПП. 2010. № 3 (спів­авт.); Формирование структуры композиционных алмазосодержащих материалов в технологических процессах. К., 2014; Применение процесса трения с перемешиванием для соединения магниевых сплавов и модификации их структуры // АС. 2016. № 5–6 (спів­авт.).

Літ.: Анатолій Львович Майстренко: Біобібліографія. К., 2006; 2016; 70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Л. Майстренка // Вісн. НАНУ. 2016. № 5.

С. А. Клименко

Основні праці

Конструкционная прочность при низких температурах. К., 1979 (спів­авт.); Исследование вязкости разрушения твердых сплавов, используемых в буровом инструменте // Трещино­стойкость материалов и элементов кон­­струкций. К., 1980; Методы механических испытаний металлов, определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении. Москва, 1985 (спів­авт.); Сопротивление разрушению сверхтвердых композиционных материалов. К., 1993 (спів­авт.); Алмаз­ные инструменты для обработки природного камня и строительных материалов // Инструменты из сверхтвердых материалов. Москва, 2002; Quality rating of metal matrix–diamond composite from its thermal conductivity and resistivity // Mechanics of Composite Materials. 2006. № 3 (спів­авт.); Закономерности формирования высокоплотной структуры самосвязанного карбида кремния // СМ. 2009. № 1 (спів­авт.); Влияние скорости нагружения на прочность керамических материалов на основе самосвязанного карбида кремния // ПП. 2010. № 3 (спів­авт.); Формирование структуры композиционных алмазосодержащих материалов в технологических процессах. К., 2014; Применение процесса трения с перемешиванием для соединения магниевых сплавов и модификации их структуры // АС. 2016. № 5–6 (спів­авт.).

Рекомендована література

  1. Анатолій Львович Майстренко: Біобібліографія. К., 2006;Google Scholar
  2. 2016;Google Scholar
  3. 70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Л. Майстренка // Вісн. НАНУ. 2016. № 5.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Майстренко Анатолій Львович / С. А. Клименко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-60540

Том ЕСУ:

18-й

Дата виходу друком тому:

2017

Дата останньої редакції статті:

2017

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

60540

Кількість переглядів цього року:

4

Схожі статті

Дубовий
Людина  |  Том 8 | 2008
А. Ф. Галь
Савуляк
Людина  | 2024
Н. О. Тарануха
Головчан
Людина  |  Том 6 | 2017
Н. Ф. Колесниченко

Нагору