ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Київський національний торговельно - економічний університет

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ТОРГОВЕ́ЛЬНО-ЕКОНОМІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для невиробничих галузей економіки. Засн. 1946 як Київ. філія Всесоюз. заоч. інституту рад. торгівлі. Від 1959 – Київ. філія Донец. інституту рад. торгівлі, від 1966 – Київ. торг.-екон. інститут, від 1994 – університет, від 2000 – національний. Нині у його структурі діють 5 факультетів (економіки, менеджменту і права; фінансів та банків. справи; обліково-екон.; ресторанно-готел. та турист. бізнесу; товарознав.), Інститут вищої кваліфікації (Київ), Вінн., Харків., Чернів. торг.-екон. інститути, Ужгород. навч. центр, Коломий. екон.-правовий коледж (Івано-Фр. обл.), Київ., Вінн., Харків., Хмельн., Ялтин. (АР Крим) торг.-екон. коледжі, Київ., Чернів., Ужгород. вищі комерц. училища. В Університеті та його підрозділах навч. бл. 37 тис. студентів. Працюють 420 викл., зокрема 6 академік і чл.-кор. НАНУ, НАПНУ та ін. галуз. академій, 35 д-рів н., проф., 200 канд. н., доц. Серед відомих вчених – Т. Скирда (ректор у 1966–85), В. Задорожний, А. Мазаракі (ректор від 1991), Н. Ушакова, В. Базилевич. Наукові дослідження: стратег. напрями і пріоритети розвитку сфери товар. обігу; зовн.-екон. діяльність України в контексті міжнар. інтеграції; політика розвитку ринку турист. послуг в Україні в умовах глобалізації; упр. конкурентоспроможністю, якістю та екол. безпекою товарів; удосконалення бухгалтер. обліку, аналізу і аудиту, контролю госп. діяльності підприємств різних форм власності. Виходять «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету», ж. «Товари і ринки». Соц. база: навч.-аудитор. корпус, обчислюв. центр, 3 гуртожитки, комплекс спорт. споруд, навч.-вироб. комбінат громад. харчування, навч.-торг. центр, 2 бази відпочинку.

Літ.: Мазаракі А. та ін. Історія Київського національного торговельно-економічного університету. К., 2006.

Н. І. Мазуренко

Рекомендована література

  1. Мазаракі А. та ін. Історія Київського національного торговельно-економічного університету. К., 2006.

Фотоілюстрації

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Київський національний торговельно - економічний університет / Н. І. Мазуренко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-6202

Том ЕСУ:

13-й

Дата виходу друком тому:

2013

Дата останньої редакції статті:

2013

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

6202

Кількість переглядів цього року:

24

Схожі статті

Запорізька державна інженерна академія
Заклади освіти  | Том 10 | 2010
М. Ю. Пазюк
Запорізький національний технічний університет
Заклади освіти  | Том 10 | 2010
О. Ф. Бічевий, В. С. Шахова
Академія управління персоналом Міжрегіональна
Наукові центри  | Том 1 | 2001
В. Г. Тарнопольський

Нагору