ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Київський республіканський семінар з історії математичних наук

КИ́ЇВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКА́НСЬКИЙ СЕМІНА́Р З ІСТО́РІЇ МАТЕМАТИ́ЧНИХ НАУ́К Перше засідання відбулося 26 лютого 1956 з ініціативи Б. Гнєденка та за сприяння Й. Погребиського при Інституті математики АН УРСР. Головою обрали Й. Штокала. Того ж року заслу-хано 10 доповідей учених з Києва, Москви, Одеси й Чернівців, а 1957 окремі учасники Семінару виступили на 3-му Всесоюз. з’їзді математиків. Від 1963 Семінар працював при новоствор. секторі історії природознавства Інституту історії АН УРСР. Присвяч. вивченню історії вітчизн. математики, механіки та суміж. з ними наук, фундам. напрямів світ. матем. думки, розробленню наук. питань і понять, огляду творчості відомих учених та наук. установ, історії матем. освіти, обговоренню філософії та методології науки. До 1987 на засіданнях Семінару представили понад 400 наук. доповідей та дисертац. дослідж., його учасники захистили 7 доктор. і 40 канд. дис., видали понад 1000 праць (серед них і кілька фундам. монографій) з історії та методології математики й механіки. Видавн. доробком став вип. «Історико-математичного збірника» (1959), присвяч. ювілеям Л. Ейлера та О. Ляпунова (пізніше вийшло ще 4 вип. зб.), а від 1962 виходять «Нариси з історії природознавства і техніки». З ініціативи учасників Семінару створ. колективну монографію «История отечественной математики» (у 4-х т., у 5-ти кн., К., 1966–70), що відзнач. медаллю ім. А. Койре (1971). Від 1986 Семінар діяв при відділі історії науки і техніки Центру дослідж. наук.-тех. потенціалу та історії науки АН УРСР. 1987 реорганіз. у Всеукр. семінар з історії науки і техніки (під керівництвом Ю. Храмова).

В. О. Добровольський

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Київський республіканський семінар з історії математичних наук / В. О. Добровольський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-6218

Том ЕСУ:

13-й

Дата виходу друком тому:

2013

Дата останньої редакції статті:

2013

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

6218

Кількість переглядів цього року:

7

Схожі статті

Бекбаулов
Людина  | Том 2 | 2003
І. М. Дзюба
Ляшенко
Людина  |  Том 18 | 2017
А. М. Гусак
Петляш
Людина  | 2023
М. А. Варзацька-Костіна

Нагору