ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Мироненко Олександр Миколайович

МИРО́НЕНКО Олександр Миколайович (14. 08. 1942, с. Покровка Веселинів. р-ну Микол. обл. – 11. 11. 2014, Київ) – правознавець. Чоловік В. Заклунної-Мироненко. Доктор філософських наук (1988), професор (1994), член-кореспондент НАПрНУ (1993). Заслужений діяч науки і техніки України (1997). Державна премія України в галузі науки і техніки (2004). Закін. Одес. університет (1971). Від 1959 працював на Микол. суднобуд. заводі; від 1965 перебував на комсомол. і парт. роботах; від 1983 – у Інституті держави і права НАНУ (Київ): від 1988 – завідувач відділу істор.-політол. дослідж. держави і права України, від 1996 – гол. н. с.; водночас від 1994 – голова Комісії по вивченню історії укр. права при Президії НАНУ. 1996–2005 – суддя Конституц. суду України. Досліджував історію дер­жави та права, політ. вчень і політ. теорії та практики; проблеми іс­торії та сучас. практики віт­чизн. конституц. юстиції. Брав участь у написанні вид. «Мала енциклопе­дія етнодержавознавства» (1996), «Політологічний енциклопедичний словник» (1997; 2004), «Юридич­на енциклопедія» (т. 1–6, 1998–2004), «Політична енциклопедія» (2012; усі – Київ). Автор низки статей в ЕСУ.

Пр.: Борьба за мир и глобальные про-блемы современности. 1985; Більшовицький уряд України 1917–1924. 1994 (спів­авт.); Світоч української державності: політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. 1995; Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Слов.-довід. 1997 (спів­авт.); Український парламентаризм: минуле і сучасне. 1999 (спів­авт.); Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929–1941). 2001 (спів­авт.); Витоки українського революційного конституціоналізму 1917–1920 рр.: теоретико-методологічний аспект. 2002; Конституційний Суд України: історія і сучасність, доктрина і практика. 2011 (усі – Київ).

Літ.: Мироненко Олександр Микола-йович: До 60-річчя від дня народження і 35-річчя наукової діяльності. К., 2002; Суддя Конституційного Суду України Мироненко Олександр Миколайович. In memoriam. К., 2014; Пам’яті Олександра Миколайовича Мироненка // Вісн. НАПрНУ. 2014. № 4(79).

І. Б. Усенко

Основні праці

Борьба за мир и глобальные про-блемы современности. 1985; Більшовицький уряд України 1917–1924. 1994 (спів­авт.); Світоч української державності: політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. 1995; Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Слов.-довід. 1997 (спів­авт.); Український парламентаризм: минуле і сучасне. 1999 (спів­авт.); Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929–1941). 2001 (спів­авт.); Витоки українського революційного конституціоналізму 1917–1920 рр.: теоретико-методологічний аспект. 2002; Конституційний Суд України: історія і сучасність, доктрина і практика. 2011 (усі – Київ).

Рекомендована література

  1. Мироненко Олександр Микола-йович: До 60-річчя від дня народження і 35-річчя наукової діяльності. К., 2002;Google Scholar
  2. Суддя Конституційного Суду України Мироненко Олександр Миколайович. In memoriam. К., 2014;Google Scholar
  3. Пам’яті Олександра Миколайовича Мироненка // Вісн. НАПрНУ. 2014. № 4(79).Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Мироненко Олександр Миколайович / І. Б. Усенко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-64578

Том ЕСУ:

20-й

Дата виходу друком тому:

2018

Дата останньої редакції статті:

2018

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

64578

Кількість переглядів цього року:

17

Схожі статті

Кац
Людина  |  Том 12 | 2012
П. І. Радченко
Лопушанський
Людина  |  Том 17 | 2016
В. П. Горбатенко
Гетьман
Людина  |  Том 5 | 2022
М. І. Панов

Нагору